Sembol Kitaplıkları

Sembol Kitaplıkları Paneli, SVG dosyalarındaki sembol kitaplıklarını, sözü edilen SVG dosyaları Ayarlar ‣ Özkaynakları Yönet… ‣ Özkaynak Klasörünü Aç’ ile erişilen özkaynak klasöründeki ``semboller` içine yerleştirildiğinde yükler. Bunlar bir resource türüdür.

Vektör sembolleri daha sonra tuval üzerine sürüklenip bırakılabilir, bu da karmaşık görselleri hızlı bir biçimde kullanmanıza olanak tanır.

Şu anda Krita ile henüz sembol kitaplıkları oluşturamazsınız; ancak bunları elle oluşturabileceğiniz gibi Inkscape kullanarak da oluşturabilirsiniz. Neyse ki, halihazırda epeyce SVG sembol kitaplıkları var!