Histogram Paneli

Histogram, bir görselde belirli bir kanal değerinin ne kadarının kullanıldığını gösteren bir grafiktir. Amacı, süzgeçler hakkında karar vermede yardımcı olması için bir görseldeki renklerin teknik bir temsilini vermektir.

../../_images/Histogram_docker.png

Histogram paneli, halihazırda Katmanlar ‣ Histogram konumunda vardı; ancak artık ayrı bir panelden oluşuyor.

Dış Bağlantılar: