Şekil Ekle

../../_images/Krita_Add_Shape_Docker.png

Vektör Katmanlarına KOffice şekilleri eklemek için bir panel.

4.0 sürümünden beri kullanım dışı: Bu, 4.0’da kaldırıldı, yerine Sembol Kitaplıkları geldi.