Klonlar Dizilişi

Bir dizi klon katmanı hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Bunlar satırlara ve sütunlara göre sıralanır. Öntanımlı seçenekler 2 × 2 ızgara oluşturur. Örneğin, bir izometrik oyunun karolarını ayarlamak için satırların x ofsetini sütunlar için x ofsetine değer girişinin yarısına ayarlamak istersiniz; böylece satırlar yarıya kadar dengelenir. Altıgen bir ızgara için aynı şeyi yapmak istersiniz; ancak aynı zamanda ızgaraların Y ofsetini, altıgenin döşendiğinde kendisiyle örtüşebileceği alan miktarıyla azaltın.

- Ögeler

Ofset negatifi kullanılarak oluşturulması gereken ögelerin miktarı.

+ Ögeler

Ofset pozitifi kullanılarak oluşturulması gereken ögelerin miktarı.

X ofseti

Piksel türünden X ofseti. Kartezyen koordinatlar kullanarak bir klonu konumlandırmak için bunu Y ofseti ile birlikte kullanın.

Y ofseti

Piksel türünden Y ofseti. Kartezyen koordinatlar kullanarak bir klonu konumlandırmak için bunu X ofseti ile birlikte kullanın.

Uzaklık

Özgün kökenin klonların kökenine çizgi uzaklığı. Bunu bir kutup koordinat sistemi kullanarak bir klonu konumlandırmak için açı ile birlikte kullanın.

Açı

Sütunun veya satırın açılı ofseti. Bunu bir kutup koordinat sistemi kullanarak bir klonu konumlandırmak için uzaklık ile birlikte kullanın.