Fırçaları Yüklemek ve Kaydetmek

Gerçek dünyada, resim yaparken veya çizim yaparken tek bir araç kullanmazsınız. Kalem, silgi, boya fırçası, farklı boya türleri, mürekkepler, boya kalemleri vb. hepsi kullanılır. Bunların hepsinin farklı işaretleme yöntemleri vardır.

Krita gibi bir sayısal programda buna benzer bir yordam yürütülür. Biz buna fırça işletkesi diyoruz. Arabaların sürüş sırasında farklı hisler veren farklı motorlara sahip olması veya kalemlerin toplu tükenmez kalemlerden belirgin şekilde farklı işaretler yapması gibi, farklı fırça işletkeleri de tümüyle farklı hisler sunar.

Fırça motorlarının da pek çok farklı ayarı vardır. Bu ayarları önayarlara kaydedebilirsiniz.

Photoshop’tan farklı olarak Krita’da, fırça uçları ve fırça önayarları arasında farklar vardır. Uçlar yalnızca bir tür damgadır, Önayar ise tam fırçayı oluşturmak için bir ipucu ve diğer birçok ayarı kullanır.

Fırça ayarları açılır menüsü

Başlangıçta, Fırça Ayarları Düzenleyicisi’ne araç çubuğunda Fırça önayarı seç ve Dolgu Desenleri düğmeleri arasında bulunabilir. Açmak için alternatif olarak F5 düğmesini de kullanabilirsiniz.

Fırça Ayarları Düzenleyicisi’ni açtığınızda şöyle bir pencereyle karşılaşırsınız:

Fırça ayarları açılır menüsünün genel görünümü

../_images/Krita_5_0_Brush_Settings_Layout.svg

Fırça ayarları açılır menüsü altı alana ayrılır;

Bölüm A – Genel Bilgi

Burası; Önayar Simgesi, Canlı Fırça Önizlemesi Önayar Adı, İşletke adı ve kaydetme, yeniden adlandırma ve yeniden yükleme için birkaç düğme içerir.

Krita’nın fırça ayarları, 200 × 200 boyutlarındaki bir PNG dosyasında depolanır. PNG dosyasındaki simge aynı zamanda önayar simgesi olur. Bu simge, Krita’da her yerde kullanılır ve canlı önizlemenin bir fark yaratamadığı durumlarda fırçaları birbirinden ayırt etmeye yardımcı olur.

Canlı önizleme, geçerli fırça vuruşunu küçük bir s-eğrisi kıpırdatması olarak gösterir. Sol tarafta basınç sıfırken sağa doğru gittikçe artar. Böylece; Basınç, Çizim Açısı, Uzaklık, Soldur ve Bulanık Sürüş algılayıcılarının etkisini gösterebilir; ancak diğerlerininkini gösteremez. Bazı fırça işletkeleri içinse hiçbir şey gösteremez. Renk lekesi, süzgeç fırçası ve klon aracı için değişken bir çizgi deseni gösterir; çünkü bu fırça işletkeleri, etkilerini değiştirmek için halihazırda tuvaldeki pikselleri kullanır.

Önayar adından sonra, fırçayı yeniden adlandırmak için bir düğmebulunur. Bu, fırçayı yeni bir fırça olarak kaydeder ve bir önceki fırçayı devre dışı bırakır.

İşletke

Bir fırçanın işletkesi, bir fırçanın vuruşunu oluşturan temel programlamanın ta kendisidir. Bunun anlamı, farklı fırça işletkelerinin farklı seçenekleri ve farklı sonuçları olduğudur. Bunu boya kalemi, kurşun kalem ve mürekkep kullanımı arasındaki fark olarak görebilirsiniz; bilgisayarlar matematiksel aygıtlardır; fırça işletkelerimizin çoğu farklı şeyleri daha matematiksel bir şekilde üretir.

Çoğu sanatçı için bu matematiksel doğa, fırça işletkelerinin farklı dokuları ve işaretleri kadar önemli değildir ve her fırça işletkesinin kendine özgü bir tadı ve kullanımı vardır. Bunları, seçenekleri değiştirerek daha da özelleştirebilirsiniz.

Yeniden Yükleme

Bir önayarı değiştirirseniz işletke adının ardında bir simge görünür. Bu, Fırça önayarını yeniden yükle düğmesidir. Bunu kullanarak özgün fırça ayarlarına geri dönebilirsiniz.

Bir önayarı kaydetmek

Sağda, Yeni Fırça Önayarı Kaydet… ve Fırça Önayarının Üzerine Yaz düğmeleri bulunur

Yeni Fırça Önayarı Kaydet…

Geçerli önayarı ve tüm değişikliklerini alır ve onu yeni bir önayar olarak kaydeder. Bir değişiklik yapmadıysanız geçerli önayarın bir kopyasını yapıyor olursunuz.

Fırça Önayarının Üzerine Yaz

Bu yalnızca değişiklik yapıldıysa etkinleştirilir. Buna basmak, yeni ayarlar içeren geçerli önayarı geçersiz kılar; adı ve simgeyi korur. Özkaynaklar klasöründe her zaman yeni bir zaman damgalı yedek oluşturur.

Yeni önayarı kaydet, mini bir karalama defteri ve önayar simgesini değiştirmek için her türlü seçeneği içeren aşağıdaki pencereyi çağıracaktır:

../_images/Krita_4_0_Save_New_Brush_Preset_Dialog.png

Soldaki görsel, mini bir karalama defteridir; geçerli fırçayla üzerinde çizim yapabilir ve ufak değişiklikleri anında görüntüleyebilirsiniz.

Fırça Adı:

Fırçanızın adı. Bu aynı zamanda KPP dosyası için de kullanılır. Bu adda başka bir fırça halihazırda varsa üzerine yazar.

Var Olan Küçük Görseli Yükle

Bu, önayarın içindeki var olan küçük görseli yükler.

Karalama Defteri Küçük Görselini Yükle

Bu, kesikli alanı büyük karalama defterinden (Bölüm C) küçük görsel alanına yükler.

Görseli Yükle

Bu seçenekle, küçük görsel olarak yüklemek üzere bir görsel seçebilirsiniz.

Simge Kitaplığından Yükle

Bu, simge kitaplığını açar.

Küçük Görseli Temizle

Bu, mini karalama defterini beyaz yapar.

Simge Kitaplığı

Önayar simgelerini daha hızlı yapabilmek adına, Krita, bir simge kitaplığı içerir.

../_images/Krita_4_0_Preset_Icon_Library_Dialog.png

Araç simgeleri ve isteğe bağlı küçük bir amblem seçmenize izin verir. Tamam düğmesine bastığınızda, bu kombinasyonu mini karalama defterine yükler ve böylece vuruşu çizebilirsiniz.

Özkaynaklar klasörünüze giderseniz preset\_icons adında bir klasör bulacaksınız. Bu klasörün içinde tool\_icons ve emblem\_icons vardır. Yarısaydam PNG’leri buraya ekleyebilirsiniz; Krita bunları da simge kitaplığınıza yükleyerek simgelerinizi daha da özelleştirmenize izin verecektir!

Simge kitaplığının sağ üst tarafında üç kaydırıcı vardır. Araç simgesini ayarlamanıza olanak tanırlar. En üstteki ikisi HSL ayarındakiyle aynı Ton ve Doygunluktur ve en alttaki kaydırıcı süper basit bir düzey süzgecidir. Bu, böyle yapılır; çünkü düzey süzgeci bir araç simgesinde en koyu gölgeleri ve en parlak vurguları korumaya izin verir, bu da onu hızlı ayarlamalar için çok daha iyi yapar.

Eğer işinizi bitirdiyseniz Yeni Fırça Önayarı Kaydet iletişim kutusundaki `:guilabel:`Kaydet düğmesine basabilirsiniz. Krita, fırçayı kaydedecektir.

Bölüm B – Önayar Seçici

Önayar seçici, önayar paneli ve F6 düğmesinden ulaşılabilen önayar açılır menüsünün hemen hemen tıpkısıdır. İşletkeye göre süzmenize izin verir ve sıfırdan bir işletke yazmak için geleceğiniz yer burasıdır.

Öntanımlı olarak gösterilmez; dolayısıyla göstermek için fırça işletkesinin sol üst kısmındaki ok düğmesine basmanız gerekecektir.

En üstteki açılır menü öntanımlı olarak “Tümü”ne ayarlanmıştır, demeli, tüm işletkeleri gösterir. Sonrasında künyeleri seçebileceğiniz bir künye bölümü, bir önayar listesi ve arama çubuğu vardır.

Altında, basıldığında Krita’nın tüm işletkelerinin tam bir listesini veren bir artı simgesi vardır. Listeden bir işletke seçmek, o işletke için olan tüm fırçaları gösterir.

Çöp Kutusu simgesinin işlevi, önayar panelindeki simgenin işleviyle aynıdır: Bir önayarı silmek veya devre dışı bırakmak, böylece listede görünmez.

Bölüm C – Karalama Defteri

Fırçalarınıza ayar çekerken her bir ayarın ne yaptığını görmek istersiniz. Bundan dolayı, ayarlar açılır menüsünün sağ tarafında bir karalama defteri bulunur.

Öntanımlı olarak gösterilmez; dolayısıyla göstermek için fırça işletkesinin sağ üst kısmındaki ok düğmesine basmanız gerekecektir.

Yeni bir önayarı kaydederken, simgeyi karalama defterinden almayı seçebilirsiniz; bu, kesik çizgi alanını Yeni Fırça Önayarı Kaydet iletişim kutusunun mini karalama defterine yükleyecektir.

Karalama defterinin altında beş düğme vardır. Sırasıyla bunlar:

 1. Alanı fırça önayar simgesiyle doldur

 2. Alanı geçerli görselle doldur

 3. Alanı gradyanla doldur (leke fırçaları için kullanışlıdır)

 4. Alanı arka plan rengiyle doldur

 5. Alanı beyaza döndür

Bölüm D – Seçenekler Listesi

Seçenekler, yukarıda belirtildiği üzere her bir fırça işletkesi için farklıdır. Bunlar, bir fırça önayarını benzersiz yapmak için kullanabileceğiniz parametreler, anahtarlar ve düğmeler içerir. Birkaç seçenek için değiştirilecek şeyler kaydırıcılar ve onay kutularıyla sınırlıyken, birçoğu için eğriler kullanılır.

Yanlarındaki onay kutularından belli olacağı üzere bazı seçenekler açılıp kapatılabilir; ancak bazıları (örneğin akış ve matlık) bir fırçanın çalışması için o kadar temeldir ki her zaman açık kalırlar.

Seçeneklerin yanındaki küçük asma kilit fırçayı kilitlemek için kullanılır. Bunun kendi özel sayfası vardır.

Bölüm E – Seçenek Yapılandırma Araç Takımı

D bölümünde seçenekler listesi varken, E bölümü, bir şeyleri değiştirebileceğiniz araç takımının ta kendisidir.

Algılayıcı eğrilerini kullanmak

Sanatı, onu yaratan sanatçıya özgü kılan en önemli şeylerden biri vuruşların tarzıdır. Vuruşlar farklıdır çünkü uygulanan hız, dönüş, yön ve kaleme uygulanan basınç oranları her zaman farklılık gösterir. Bunlar çok önemli olduğundan, bu değerlerin ayrıntılı olarak nasıl anlaşıldığını özelleştirmek isteriz. Bunu yapmanın en iyi yolu eğrileri kullanmaktır.

Örneğin eğriler, boyut araç takımında görünür. Bir mürekkep fırçasıyla, boyutun basınçla eşlemlenmesini istiyoruz. Yalnızca seçenek listesindeki boyut seçeneğini değiştirmek bunu gerçekleştirir.

Ancak, herkesin bileği farklıdır ve bu nedenle kalemlerine farklı baskılar uygularlar. Yumuşak bir şekilde bastıran biri, ince vuruşlar yapmayı kolay, kalın vuruşlar yapmayı ise çok zor bulur. Tersine, kalemine sertçe bastıran biri doğal olarak ince vuruşlar yapmakta zorlanır; ancak kalın vuruşları kolayca yapar.

Böyle bir durum, daha ince çizgiler veya daha kalın çizgiler çıkarmak üzere basıncı eşlemlemek için eğriler kullanılarak iyileştirilebilir.

Fırça ayarları eğrilerinin üst kısmında bunlar için hızlı eğri düğmeleri bile vardır. Küçük vuruşlar yapmakta zorlanan biri sondan ikinci içbükey düğmeyi denemeli, kalın vuruşlar yapmakta zorlanan biri ise S biçimli üçüncü düğmeyi denemelidir.

Eğri araç takımının altında iki adet daha seçenek vardır:

Eğriyi tüm ayarlarda paylaş

Bu, algılayıcıların listesi içindir. Bunu açıp kapatmak, tüm algılayıcıların aynı eğriyi kullanmasını sağlar. İşaretlenmediğinde, tüm işaretli algılayıcıların ayrı eğrileri olacaktır.

Eğriler hesaplama kipi:

Bu, algılayıcı eğrilerinin çoklu değerlerinin nasıl kullanıldığını gösterir. Eğriler her zaman 0’dan 1,0’a gider, yani bir eğri 0,5 ve diğeri 0,7 verilirse o zaman…

Çarp

İki değeri çarpar; 0,5*0,7 = 0,35.

Topla

İkiyi en çok 1,0’a toplar, yani 0,5+0,7 = 1,2; bu daha sonra 1,0’a çekilir.

En Çok

İkisini karşılaştırır ve en büyüğünü seçer. Yani 0,5 ve 0,7 durumunda sonuç 0,7’dir.

En Az

İkisini karşılaştırır ve en küçüğünü seçer. Yani 0,5 ve 0,7 durumunda sonuç 0,5’tir.

Fark

En büyük değerden en küçük değeri çıkarır, yani 0,7-0,5 = 0,2.

Belki aşağıdaki örnekle görmek daha etkili olabilir:

../_images/Krita_4_0_brush_curve_calculation_mode.png

İlk ikisi düzenli, geri kalanı farklı çarpma türlerine sahiptir.

 1. Boyutu uzaklık algılayıcısına ayarlanmış bir fırçadır.

 2. Boyutu soldurma algılayıcısına ayarlanmış bir fırçadır.

 3. Boyut, solma ve uzaklık algılayıcılarının çarpımından hesaplanır.

 4. Boyut, birbirine eklenen solma ve uzaklık algılayıcılarından hesaplanır. Ne kadar kalın olduğuna dikkat edin.

 5. Boyut, solma ve uzaklık algılayıcılarının değerlerinden en yüksek değeri alır.

 6. Boyut, solma ve uzaklık algılayıcılarının değerlerinden en düşük değeri alır.

 7. Boyut, değerlerin en büyüğü ile en küçüğünün çıkarılmasıyla hesaplanır.

Bölüm F – Çeşitli Seçenekler

Silgi değiştirme boyutu

Bu, E düğmesini kullanarak fırçayı ayrı olarak depolanan bir boyuta geçirir.

Silgi değiştirme matlığı

Yukarıdakiyle aynı, ancak Silgi matlığıyla.

İnce Ayarları Geçici Olarak Önayarlara Kaydet

Bu, kirli önayarları etkinleştirir. Kirli önayarlar, yaptığınız ince ayarları Krita’nın bu oturumu etkin olduğu süre boyunca olabildiğince uzun süre depolar. Sonrasında öntanımlı ayarlara dönerler. Kirli önayarlar, önayarın sol üst kısmındaki simgeden tanınabilir.

../_images/Krita_4_0_dirty_preset_icon.png

Birinci sıradaki üçüncü, dördüncü ve beşinci önayarların sol üst kısmında kırmızıya çevrelenen simge, “Kirli” olduğunu gösterir, yani önceden ayarlanmış ayarlanmış değişiklikler vardır.

Anında önizleme

Bu, fırçanın üzerinde anında önizlemeyi açıp kapatmanızı sağlar. Anında önizleme süper gizli bir özelliğe sahiptir: Anlık Önizleme etiketine bastığınızda ve ardından sağ tıkladığınızda bir eşik kaydırıcısı gösterilir. Bu kaydırıcı, fırça için hangi fırça boyutu anında önizlemenin etkinleştirildiğini belirler. Bu yararlıdır; çünkü küçük fırçalar anında önizleme ile daha yavaş olabilir, bu nedenle eşik yalnızca gerektiğinde etkinleştirilmesini sağlar.

Tuval Üstü Fırça Düzenleyicisi ayarları

Bir Tuval Üstü Fırça Düzenleyicisi vardır. Açılır paleti açarsanız sağ altta bir simge olmalıdır. Tuval fırça ayarlarını göstermek için buna basın. Hızlı bir biçimde küçük değişiklikler yapmak için burada birkaç kaydırıcı göreceksiniz.

Üstte şu anda etkin önayarları gösterir. Bunun yanında bir Ayarlar düğmesi bulunur, verilen fırça işletkesi için gösterilebilecek ve düzenlenebilen ayarların bir listesini almak için tıklayın. Konumlarını sıralamak için yukarı ve aşağı okları kullanabilir ve ardından listeden eklemek veya kaldırmak için sol ve sağ okları kullanabilirsiniz. Ayrıca sürükleyip bırakmak da olanaklıdır.

Bir Fırça Önayarı Yapmak

Şimdi suyun sıcaklığına bakmak için yalın bir fırça önayarı yapalım:

Fırça işletkesi için bir öntanımlı almak.

Öncelikle, F5 düğmesiyle ayarları açın.

Ardından, önayar seçiciyi açmak için sol üstteki oka basın. Orada, işletkelerin bir listesini almak için “+” simgesine tıklayın. Bu fırçayı bir piksel fırça yapacağız.

Örnek: Bir mürekkep fırçası yapmak

 1. Geçerli fırçanın neye benzediğini görmek için karalama defterine çizin. Doğru yapılırsa basıncı matlığa ayarlanmış 5 piksel genişliğinde bir fırçanız olmalıdır.

 2. Öncelikle matlığı kapatalım. Sağdaki listeden opacity seçeneğine tıklayın. Ayarlar, artık büyükçe bir eğriye değişmiş olmalıdır. Bu, algılayıcı eğrisidir.

 3. Kalem Ayarlarını Etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın.

 4. Karalama defterinde sınayın. Hâlâ matlığı etkileyen bir şeyler varmış gibi görünüyor. Bu, flow seçeneğinden dolayı.

 5. Sağdaki listeden Akış seçeneğini seçin. Akış, Matlık gibidir; ancak Akış sürüş başına olup Matlık ise vuruş başınadır.

 6. Buradaki Kalem Ayarlarını Etkinleştir onay kutusunun işaretini de kaldırın. Yeniden sınayın.

 7. Şimdi artık bir mürekkep fırçasına benzer bir şeye doğru gidiyoruz. Henüz çok küçük ve biraz taneli görünüyor. Fırça işletkesi seçeneklerinde Fırça Ucu’na tıklayın.

 8. Burada, çap fırça ucu boyutudur. Kaydırıcıya dokunabilir veya boyutu değiştirebilir veya sağ tıklayıp bir değer yazabilirsiniz. 25’e ayarlayın ve yeniden sınayın. Çok daha iyi olmalıdır.

 9. Fırçayı biraz daha yumuşak yapmak için solma parametresini 0,9 olarak ayarlayın. Bu, fırça maskesine çok daha yumuşak bir kenar verir.

 10. Yeniden sınarsanız, solmanın pek bir etkisinin olmadığını göreceksiniz. Bu, sürüşlerin boşluklandırmasıyla ilgili. Ne kadar birbirlerine yakın olurlarsa çizgi o kadar sert olur. Öntanımlı olarak bu 0,1’dir, bu da biraz düşüktür. 10’a ayarlar ve yeniden sınarsanız boşluklandırmanın nasıl bir etkisinin olduğunu göreceksiniz. Kendiliğinden onay kutusu, boşluklandırmanın nasıl hesaplandığının yöntemini değiştirir. Mürekkep fırçalar için 0,8 kendiliğinden boşluklandırma değeri en uygundur. Bir değeri girmek için sağ tıklayabileceğinizi unutmayın.

 11. Şimdi sınadığınızdaysa solma efektinin normale döndüğünü göreceksiniz; yalnızca küçük boyutlarda tırtıklı görünecektir. Bundan kurtulmak için yumuşatma onay kutusunun işaretini kaldırın. Yeniden sınadığınızda çok daha güzel görünecektir.

Yeni Fırçayı Kaydetmek

Memnun kaldığınızda sol üst köşeye gidin ve Yeni Fırça Önayarı Kaydet… düğmesine tıklayın.

Önayar kaydet iletişim kutusu açılacaktır. Fırçayı istediğiniz gibi adlandırın. Sonrasında, simge kitaplığına gitmek için Simge Kitaplığından Yükle düğmesine basın. Güzel bir simge seçin ve Tamam’a tıklayın.

Simge soldaki mini karalama defterine yüklenecektir. Şimdi yanında güzel bir çizik atın. Eğer berbat olduğunuzu düşünüyorsanız yeni bir simge yüklemek için simge kitaplığına geri dönün.

Son olarak Kaydet’e basın ve fırçanız tamamlanmış olmalıdır.

Mürekkep fırçanızı biraz daha değiştirmek için…

Tam boyutlu hale getirmek için bir fırçaya koymanız gereken basınç miktarını değiştirin.

Bunu yapmak için: ref: boyut <option_size> seçeneğini seçin ve eğrinin yanındaki listeden basınç algılayıcısına basın. Eğri düz bir çizgi gibi görünmelidir. Şimdi az basınçla büyüyen bir fırça istiyorsanız bir noktaya değinmek için eğriyi işaretleyin ve noktayı sol üste sürükleyin. Nokta ne kadar çok sol üstteyse etkisi o kadar aşırı olur. Bunun yerine, tam boyuta ulaşmak için gerçekten çok fazla basmanız gereken bir fırça istiyorsanız noktayı sağ alta sürükleyin. Böyle bir fırça ince ayrıntılar için yararlıdır. Bittiğinde değişiklikleri fırçanızda kaydetmeyi unutmayın.

Akış seçeneğini kullanarak ince çizgilerin daha yumuşak görünmesini sağlamak.

Bunu yapmak için akış seçeneğini seçin ve Kalem Ayarlarını Etkinleştir onay kutusunun işaretini geri döndürün. Şimdi bunu sınarsanız bunun gerçekten biraz daha yumuşak; ancak belki biraz fazla olduğunu göreceksiniz. Bir nokta yapmak için eğriye tıklayın ve ızgaranın ilk karesinin yatayının yarısında bu noktayı sol üste sürükleyin. Şimdi sınarsanız ince çizgiler çok daha yumuşaktır; ancak ne kadar çok bastırırsanız fırça o kadar sertleşir.

Fırçaları Paylaşmak

Tamam, böylece yeni bir fırça yaptınız ve paylaşmak istediniz. Bir fırça önayarını paylaşmanın birkaç yolu vardır.

Fırçaları ve önayarları paylaşmanın önerilen yolu Özkaynak Demeti sistemidir. Özkaynak yönetimi sayfasında bunu kullanmanın ayrıntılı yönergelerine ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, çok eski paketleri içe aktarma ve yüklerken yararlı olabilecek fırçaları paylaşmanın çeşitli eski moda yolları vardır:

Tek bir önayarı paylaşmak

Tek bir önayarın alabileceği üç tür özkaynak vardır:

 1. Bir paintoppreset dosyası: Bu, önayarın kendisidir, içinde simge ve eğriler depolanır.

 2. Bir Brush dosyası. Bu, fırça ucudur. Maskeli fırçalar kullanırken bunlardan iki tane vardır.

 3. Bir Pattern dosyası. Bu, dokular kullanırken kullanılır.

Bu nedenle, fırça ucu veya maskeli fırça veya benzersiz dokular için benzersiz önceden tanımlanmış ipuçları kullanan bir fırçanız olduğunda, bu kaynakları diğer kişiyle paylaşmanız gerekir.

Bu özkaynakları bulmak için Ayarlar ‣ Özkaynakları Yönet… ‣ Özkaynak Klasörünü Aç yolunu izleyin.

Orada, önayar dosyası paintoppresets, fırça uçları brushes ve dokular patterns içinde olacaktır.

Tek bir KPP dosyası içe aktarmak.

Şimdi, tek önayarı kullanmak istiyorsanız önayar seçeneğine : kbd: f6 düğmesiyle gitmeli ve oradaki klasör simgesine basmalısınız. Bu bir dosya iletişim kutusu açar. `` kpp`` dosyasına gidin ve içe aktarmak için onu açın.

Dosya ile gelen fırça uçları ve desenler varsa desen paneli üzerinden desenle aynı şeyi yapın ve fırça ucu için ayarlar açılır menüsüne gidin (F5) ve sonrasında Fırça Ucu seçeneğine gidin. Orada, önceden tanımlanmış fırçayı ve ardından dosya iletişim kutusunu çağırmak için İçe Aktar düğmesini seçin.

Ayrıca Ayarlar ‣ Özkaynakları Yönet… içindeki içe aktar düğmesini de kullanabilirsiniz.

ZIP ile paylaşmak (eski yöntem)

ZIP ile paylaşmak yerine artık özkaynak demetleri kullanılmalıdır; ancak eski fırça paketleri ZIP dosyalarında genelde depolanırlar.

İlgili dosyalarla bir ZIP dosyasını kullanmak.

 1. Özkaynak klasörünü açmak için Ayarlar ‣ Özkaynakları Yönet… ‣ Özkaynak Klasörünü Aç yolunu izleyin.

 2. Sonrasında ZIP dosyasını açın.

 3. brushes, paintoppresets ve patterns klasörlerini ZIP dosyasından özkaynak klasörüne kopyalayın. Klasörleri birleştirmeyi soran bir istem gelecektir, hepsini kabul edin.

 4. Krita’yı yeniden başlatın.

 5. Fırçalarınızın keyfini çıkarın!