Başka Yazılımlardan Gelenler için Giriş

Krita dünyadaki tek sayısal boyama uygulaması değil. Kullanıcılarımızın Krita’ya başka yazılım kullanma deneyimleriyle yaklaşıyor olabileceğini bildiğimiz için, farklılıkları göstermek için kılavuzlar hazırladık.