Gam Maskeleri

4.2 sürümünde geldi.

Gam maskeleme, James Gurney tarafından resmileştirilen ve herhangi bir renk şemasının renk çarkından kesilmiş şekiller olarak ifade edilebileceği düşüncesine dayanan bir renk yaklaşımıdır.

Paletleri planlama ve önceden karıştırma biçimi olarak geleneksel resim dünyasında ortaya çıkmıştır. Ancak, sayısal sanata iyi bir şekilde çevrilerek renkleri keşfetmenize ve çözümlemenize, renk şemaları planlamanıza ve renk seçimlerinize rehberlik etmenize olanak tanır.

Nasıl çalışır?

Renk çarkının üzerine bir veya birden fazla şekil çizersiniz. Renk seçimlerinizi şekillerin içindeki renklerle sınırlandırırsınız. Renkleri dışarıda bırakarak renkler arasında bir ilişki kurar, böylece bir uyum yaratırsınız.

Gam maskeleme hem Gelişmiş hem de Sanatsal Renk Seçicilerde vardır.

Bir gam maskesi seçmek

Gam maskelerini seçmek ve yönetmek için Gam Maskeleri Paneli panelini açın: Ayarlar ‣ Paneller ‣ Gam Maskeleri.

../_images/Krita_Gamut_Mask_Docker.png

Gam Maskeleri paneli

Bu panelde ‘Atmospheric Triad’, ‘Complementary’ veya ‘Dominant Hue With Accent’ gibi çeşitli klasik gam maskeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca bu maskeleri çoğaltabilir ve üzerilerinde değişiklikler yapabilir (3,4) veya sıfırdan yeni maskeler oluşturabilirsiniz (2).

Maskenin küçük görsel simgesine (1) tıklandığında maske renk seçicilere uygulanır.

Ayrıca bakınız

Renk seçicisinde

Var olan bir maskeyi doğrudan renk seçicide, seçicinin üstündeki döndürme kaydırıcısını sürükleyerek döndürebilirsiniz (2).

Maske, sol üst köşedeki maske açıp kapatma düğmesi (1) ile kapatılıp yeniden açılabilir.

../_images/GamutMasks_Selectors.png

Gamut maskeli Gelişmiş ve Sanatsal renk seçiciler

Özel bir gam maskesi düzenleme/oluşturma

Tüyo

Bir maskeyi merkez nokta etrafında döndürmek için renk seçicideki döndürme kaydırıcısını kullanın.

Yeni bir maske oluşturmayı, düzenlemeyi veya seçili maskeyi çoğaltmayı seçerseniz maske şablonu belgeleri yeni bir görünüm olarak açılır (1).

Burada yeni şekiller oluşturabilir ve maskeyi standart vektör araçlarıyla (Vektör Grafikler) değiştirebilirsiniz. Lütfen maskenin temel vektör şekillerinden oluşması amaçlandığını unutmayın. Gelişmiş vektör çizim tekniklerinin kullanılmasıyla ilginç sonuçlar ortaya çıkabilse de, tüm özelliklerin düzgün çalışması garanti edilmez (örn. gruplama, vektör metni, vb.).

Uyarı

Dönüşüm aracı veya katman dönüştürme yoluyla yapılan dönüştürmeler bir gam maskesine kaydedilemez. Küçük görsel görüntüsü değişiklikleri yansıtır; ancak tek tek maske şekilleri yansıtmaz.

Renk seçicideki (4) maskeyi önizleyebilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerden memnun kalırsanız maskeyi:guilabel:kaydedin (5). İptal (3), değişikliklerinizi kaydetmeden düzenleme görünümünü kapatır.

../_images/Krita_Gamut_Mask_Docker_2.png

Bir gam maskesini düzenleme

İçe ve dışa aktarma

Gam maskeleri, Özkaynak Yöneticisi’nde paketler halinde içe ve dışa aktarılabilir. Daha fazla bilgi için Özkaynak Yönetimi bölümüne bakın.