Yansıtma Araçları

Siz yansıtma çizgisinin bir tarafında çizim yaparken Yansıtma Aracı sonuçları diğer tarafa kopyalar. Yansıtma Araçları’na araç çubuğundan erişebilirsiniz. Yansıtma çizgisinin konumunu fare ile sürükleyerek değiştirmek olanaklıdır.

../_images/Mirror-tool.png

Yansıtma Araçları Çoklu Fırça Aracı aracına benzer sonuçlar verir; ancak Serbest Çizim Aracı gibi yalnızca fırça vuruşlarını izleyen Çoklu Fırça araçlarının aksine, Yansıtma Araçları vuruşları izleyen herhangi bir araçla birlikte kullanılabilir; örn. Düz Çizgi Aracı, Bezier Eğrisi Aracı ve hatta Çoklu Fırça aracı ile bile.

Yatay Yansıtma Aracı

Sonucu yatay eksende yansıtın.

Dikey Yansıtma Aracı

Sonucu dikey eksende yansıtın.

Her araç için ek seçenekler vardır. Bunlara, her aracın sağında bulunan açılır oka tıklayarak erişebilirsiniz.

  • X/Y Yansıtma Çizgisini Gizle (aç/kapat) – Yansıtma eksenini kilitler ve eksen çizgisini gizler.

  • X/Y Çizgisini Kilitle (aç/kapat) – Eksen çizgisindeki taşıma simgesini gizler.

  • Tuvalin X/Y Merkezine Taşı – Eksen çizgisini tuvalin merkezine taşır.

Döndürülmüş bir çizgi boyunca yansıtma

Yansıtma Aracı yalnızca tümüyle dikey veya yatay bir çizgi boyunca yansıtabilir. Döndürülmüş bir açıda olan bir çizgi boyunca yansıtma yapmak için Çoklu Fırça Aracı ve çeşitli parametrelerini kullanın; temel simetrinin yanı sıra daha gelişmiş seçeneklere sahiptir.