Tutturma

Krita 3.0 ile Izgaralar ve Kılavuzlar artık kullanılabilir; ancak tutturma olmadan bu ikisi pek bir anlam ifade etmeyecektir.

Tutturma, Krita’nın bir seçimi veya şekli ızgaralara ve kılavuzlara, belge merkezine ve belge kenarlarına kendiliğinden hizalamasını sağlama yeteneğidir. Vektör katmanlar için bu, bir adım daha ileri gider ve sınırlayıcı kutulara, kesişme noktalarına, tahmini değerlere, çizgilere ve çok daha fazlasına yaslamanıza izin verir.

Bunların tümü, Üst Karakter + S kısayoluna atanmış tutturma açılır menüsünden açıp kapatılabilir.

Şimdi, her bir seçeneğin ne anlama geldiğinin üzerinden geçelim:

Izgaralar

Bu, imleci, ızgara pencere aracında yapılandırıldığı gibi geçerli ızgaraya tutturur. Bunun için ızgaranın görünür olması gerekmez. Izgaralar, belge başına kaydedilir, bu da, bu durumda olduğu gibi, sanat eserinizi oyun karakterleri ve ızgara tabanlı tasarımlarda gerektiği üzere ızgaralara hizalamak için kullanışlı hale getirir.

Piksel

Bu, imlecin altındaki her piksele tutturmaya izin verir. Izgara Tutturması’na benzer; ancak yalnızca boşluk = 1 piksel ve ofset = 0 piksel olan bir ızgara ile.

Kılavuzlar

Bu, cetvelden sürüklenebilen kılavuzlara tutturmanızı sağlar. Bunun için kılavuzların görünür olması gerekmez ve belge başına kaydedilir. Bu, çizgi roman panelleri ve benzer baskı düzenleri için kullanışlıdır; ancak daha yoğun bir çalışma için Scribus’u öneririz.

../_images/Snap-orthogonal.png
Dikgen (Yalnızca Vektör)

Bu, va olan vektör nesnelerin düğümlerinden yatay veya dikey bir çizgiye tutturmanıza izin verir (yalnızca yüksekliği veya genişliği yeniden boyutlandırmayla uğraşmadığınız sürece, bu durumda imleci yol üzerinde sürükleyebilirsiniz). Bu, çizgi romanlarda olduğu gibi nesneyi yatay veya dikey olarak hizalamada kullanışlıdır.

../_images/Snap-node.png
Düğüm (Yalnızca Vektör)

Bu, bir vektör düğümü veya bir nesneyi başka bir yolun düğümlerine yapıştırır.

../_images/Snap-extension.png
Uzantı (Yalnızca Vektör)

Açık bir yol çizdiğimizde, her iki taraftaki son düğümler matematiksel olarak genişletilebilir. Bu seçenek, buna tutturmanıza izin verir. Yol düzenleme kipinde düğümün yönü, yan tutaçlarına bağlıdır.

../_images/Snap-intersection.png
Kesişim (Yalnızca Vektör)

Bu, iki vektörün kesişimine tutturmanızı sağlar.

Çevreleyen kutu (Yalnızca Vektör)

Bu, bir vektör şeklin çevreleyen kutusuna tutturmanıza izin verir.

Görsel sınırları

Bir görselin dikey ve yatay kenarlıklarına tutturmanıza izin verir.

Görsel merkezi

Bir görselin yatay ve dikey merkezine tutturmanıza izin verir.

Tutturma, aşağıdaki araçlarla çalışır:

 1. Düz Çizgi

 2. Dikdörtgen

 3. Elips

 4. Süren Çizgi

 5. Yol

 6. Serbest Yol

 7. Çokgen

 8. Gradyan

 9. Şekil Kullanımı

 10. Metin

 11. Yardımcı Düzenleme Araçları

 12. Taşı (katmanın, seçimin veya taşımaya çalıştığınız her şeyin çevreleyen kutusuna değil, imleç konumuna tutturulduğuna dikkat edin)

 13. Dönüşüm

 14. Dikdörgen Seç

 15. Eliptik Seç

 16. Çokgen Seç

 17. Yol Seç

 18. Kılavuzların kendileri ızgaralara ve vektörlere tutturulabilir

Tutturmanın henüz bir hassasiyet ayarı yoktur ve öntanımlı olarak 10 ekran pikseline ayarlıdır.