Katmanlar Menüsü

Bunlar. katman yönetimi ile ilgili üst menü seçenekleridir. Eğer daha önce yapmadıysanız öncelikle bu sayfaya bir bakın.

Katmanı Kes

Yalnızca pikseller yerine tüm seçili katmanı/katmanları keser.

Katmanı Kopyala

Yalnızca pikseller yerine tüm seçili katmanı/katmanları kopyalar.

Katmanı Yapıştır

Panoda kayıtlı tüm katmanları yapıştırır.

Yeni

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Boya Katmanı

Yeni bir boya katmanı ekler.

Görünürden Yeni Katman

Görünür piksellerle yeni bir katman ekler.

Katmanı veya Maskeyi Çoğalt

Katmanı çoğaltır.

Seçimi Yeni Katman Olarak Kes

Kes ve yapıştır için tek eylem.

Seçimi Yeni Katman Olarak Kopyala

Kopyala ve yapıştır için tek eylem.

İçe/Dışa Aktar

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Katmanı veya Maskeyi Kaydet

Katmanı veya maskeyi ayrı bir görsel olarak kaydeder.

Vektör Katmanını SVG Olarak Kaydet

Şu anda seçili vektör katmanını SVG olarak kaydedin.

Grup Katmanları Kaydet

Üst düzeydeki grup katmanları tek katmanlı görseller olarak kaydeder.

Katman İçe Aktar

Geçerli dosyaya bir görseli katman olarak içe aktarın.

Farklı İçe Aktar…

Bir görseli belirli bir katman türü olarak içe aktarın. Aşağıdaki katman türleri desteklenir:

  • Boya Katmanı

  • Saydamlık Maskesi

  • Süzgeç Maskesi

  • Seçim Maskesi

Dönüştür

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Katmanı Şuna Dönüştür…

Boya Katmanına Dönüştür

Bir maske veya vektör katmanını bir boya katmanına dönüştürün.

Saydamlık Maskesi

Bir katmanı bir saydamlık maskesine dönüştürün. Görsel önce gri tonlu yapılacak ve sonrasında bu gri tonlu değerler saydamlığı sürdürmek için kullanılacaktır.

Süzgeç Maskesi

Bir katmanı bir süzgeç maskesine dönüştürün. Görsel önce gri tonlu yapılacak ve sonrasında bu gri tonlu değerler süzgeç etki alanını sürdürmek için kullanılacaktır.

Seçim Maskesi

Bir katmanı bir seçim maskesine dönüştürün. Görsel önce gri tonlu yapılacak ve sonrasında bu gri tonlu değerler seçili alanı sürdürmek için kullanılacaktır.

Dosya Katman

Seçili katmanı bir dosya katmana dönüştürün. Bu, kullanıcıdan katmanı dosya katman olarak kaydetmesi ve özgün katman yerine başvurması için bir konum soracak bir iletişim kutusu açacaktır. Seçili katman bir klonlama katmanı veya bir dosya katmanıysa bu özellik kullanılamaz.

Grubu Canlandırılmış Katmana Dönüştür

Bu, grup katmandaki görselleri alır ve onları canlandırılmış bir katmanın kareleri yapar.

Katman Renk Uzayını Dönüştür

Bu, yalnızca katmanın renk uzayını dönüştürür, görselin değil.

Seç:

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Tüm Katmanlar

Tüm katmanları seçin.

Görünür Katmanlar

Tüm görünür katmanları seçin.

Görünmez Katmanlar

Tüm görünmez katmanları seçin. Bir eskizi temizlemek için yararlıdır.

Kilitli Katmanlar

Tüm kilitli katmanları seçin.

Kilidi Açık Katmanlar

Tüm kilitli olmayan katmanları seçin.

Grupla

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Hızlı Grupla

Tüm seçili katmanları bir gruba ekler.

Hızlı Kırpma Grubu

Seçili tüm katmanları bir gruba ekler ve üstüne alfadan devralınan bir katman ekler.

Hızlıca Grubu Boz

Etkinleştirilmiş katmanın grubunu bozar.

Dönüşüm

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Katmanı Yatay Olarak Yansıt

Görseli merkezini kullanarak katmanı yatay olarak yansıtın.

Katmanı Dikey Olarak Yansıt

Görseli merkezini kullanarak katmanı dikey olarak yansıtın.

Döndür

Görsel merkezi etrafında katmanı döndürün.

Katmanı Ölçekle

Verilen aradeğerleme süzgecini kullanarak katmanı verilen miktarlarda ölçeklendirin.

Katmanı Kırk

Katman piksellerini verilen X ve Y açılarıyla kırkın.

Katmanı Ofsetle

Katman piksellerini verilen miktarda ofsetleyin.

Böl

Aşağıdaki eylemleri organize eder:

Alfayı Böl

Görsel saydamlığını bir maskeye bölün. Bu, saydamlığı ayrı olarak düzenlemek istediğinizde yararlıdır.

Katmanı Böl

Katmanı verilen renk alanlarına bölün.

Klonlar Dizilişi

Hızlı hareketli grafik yapımı için klon katmanları oluşturmaya yönelik karmaşık bir işlevsellik. Daha fazla ayrıntı için Klonlar Dizilişi konusuna bakın.

Üst Veriyi Düzenle…

Her bir katmanın kendi üst verisi olabilir.

Histogram

Bir histogram gösterir.

4.2 sürümünden beri kullanım dışı: Kaldırıldı. Yerine Histogram Paneli kullanın.

Alttaki Katman ile Birleştir

Bir katman aşağı birleştirin.

Katmanı Düzleştir

Bir grup katmanı veya maskeleri herhangi başka bir katmana düzleştirin.

Katmanı Rasterleştir

Vektör katmanlarını raster katmanları yapmak için.

Görseli Düzleştir

Tüm katmanları bir taneye düzleştirin. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter + E

Katman Biçemi…

Layer Styles ayarlarını yapın.