Dosya Menüsü

Yeni

Yeni bir dosya oluşturun. Kısayol: Kontrol + N

Aç…

Daha önceden oluşturulmuş bir dosyayı açın. Kısayol: Kontrol + O

Son Kullanılanı Aç

Son kullanılan belgeleri açın.

Kaydet

Krita’nın kaydedebileceği dosya biçimleri. Bu biçimler, daha sonra Krita’da yeniden açılabilir. Kısayol: Kontrol + S

Farklı Kaydet…

Yeni bir dosya olarak kaydedin. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter + S

Oturumlar

Bu, Oturumlar yöneticisini açar.

Var Olan Belgeyi Adsız Belge Olarak Aç…

Diğer programlardaki içe aktarmaya benzer.

Dışa Aktar…

Kaydedilebilecek diğer biçimler. Bu biçimlerin bazıları daha sonradan Krita tarafından açılamaz veya içe aktarılamaz.

Gelişmiş Dışa Aktar…

Dışa aktarmaya benzerdir; ancak kırpma ve yeniden boyutlandırma seçeneklerini de içerir.

Canlandırma Kareleri İçe Aktar…

Canlandırma için kareler içe aktarın.

Video Canlandırma İçe Aktar…

Bir video canlandırma içe aktarın.

Canlandırmayı Sun…

FFmpeg kullanarak bir canlandırmayı sunun. Bu, Render Animation sayfasında açıklanmıştır.

Artımlı Sürüm Kaydet

Aynı dosyanın yeni bir sürümünü adı numaralandırılmış biçimde farklı kaydedin. Kısayol: Kontrol + Seçenek + S

Artımlı Yedek Kaydet

Dosyanızın son kaydedilen sürümünü bir yedek dosyaya kopyalayıp yeniden adlandırır ve belgenizi özgün adla kaydeder. Kısayol: F4

Görselden Şablon Oluştur…

\*.kra dosyası, gelecekteki kullanımlar için şablonlar klasörüne kaydedilir. Tüm katmanlarınız ve kılavuzlarınız korunur!

Geçerli Görselden Kopya Oluştur

Geçerli görselden yeni bir belge yapar; böylelikle tek bir görsel üzerinden kolaylıkla yineleyebilirsiniz. Şablon sisteminin pek karmaşık kaçtığı durumlar için yararlıdır.

Belge Bilgisi

Belge bilgisine bakın. Görsel üzerine olan tüm ilginç bilgileri barındırır; örneğin, teknik bilgi veya üst veri.

Kapat

Görünümü veya belgeyi kapatın. Kısayol: Kontrol + W

Tümünü Kapat

Tüm görünümleri ve belgeleri kapatın. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter + W

Çık

Krita’yı kapatın. Kısayol: Kontrol + Q