Düzen Menüsü

Geri Al

Son eylemi geri alır. Kısayol: Kontrol + Z

Yinele

Son geri alınan eylemi yineler. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter+ Z

Kes
  • Şekiller seçiliyse onlar görselden kesilirler ve panoya yapıştırılırlar.

  • Eğer Seçimler etkinse bu alan katman panelindeki tüm katmanlardan kesilir ve panoya kaydedilir.

  • Eğer seçim yoksa katman panelindeki seçili katmanlar görselden kesilir ve panoya kaydedilir.

  • Kısayol: Kontrol + X

Kopyala

Kes ile benzer; ancak ögeler geçerli görseli değiştirmeden panoya kopyalanırlar. Kısayol: Kontrol + C

Kes (Keskin)

Bu, yarısaydam alanların kesilmiş piksellerinizde görünmesini önler, onları ya tam mat ya da tam saydam yapar.

Kopyala (Keskin)

Kes (Keskin) ile aynı, yalnızca kopyalar.

Birleştirilmiş Kopyala

Seçimi tüm katmanlara kopyalar. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter + C

Yapıştır
  • Vektör şekilleri kopyalanan arabellekteyse şekiller görsele yeni bir katman olarak yapıştırılır.

  • Katmanlar kopyalanan arabellekteyse bu katmanlar görsele etkin katmanın üzerine veya etkin katman bir grup katmanıysa bir grup katmanının içine yapıştırılır.

  • Kısayol: Kontrol + V

İmleç Konumunda Yapıştır

Paste ile aynı; ancak görseli imlece hizalar. Kısayol: Kontrol + Seçenek + V

Etkin Katmana Yapıştır

Kopyalanan arabelleği geçerli katmana yeni bir seçim olarak yapıştırır.

5.0 sürümünde geldi.

Yeni Görselin İçine Yapıştır

Kopyalanan arabelleği yeni bir görsele yapıştırır. Kısayol: Kontrol+ Üst Karakter + N

Başvuru Görsel Olarak Yapıştır

Seçimi yeni bir Başvuru Görsel olarak yapıştırır.

Şekil Biçemini Yapıştır

Şekil Seçim Aracı ile kullanılır; bu, bir vektör şeklin biçemini (dolgu, ana hat ve imleyiciler) başka bir vektör şekle kopyalamanıza izin verir.

4.4.2 sürümünde geldi.

Temizle

Seçili katmanların geçerli seçili alanını veya toplam alanını boşaltır. Kısayol: Sil

Ön Plan Rengiyle Doldur

Harmanlama kiplerini veya matlığı hesaba katmadan katmanı veya seçimi ön plan rengiyle doldurur. Kısayol: Üst Karakter + Geri Sil

Arka Plan Rengiyle Doldur

Harmanlama kiplerini veya matlığı hesaba katmadan katmanı veya seçimi arka plan rengiyle doldurur. Kısayol: Geri Sil

Desenle Doldur

Katmanı veya seçimi, harmanlama kiplerini veya matlığı hesaba katmadan etkin desenle doldurur.

Ön Plan Rengiyle Doldur (Matlık)

Harmanlama kiplerini ve matlığı hesaba katarak katmanı veya seçimi ön plan rengiyle doldurur. Kısayol: Kontrol + Üst Karakter + Geri Sil

Arka Plan Rengiyle Doldur (Matlık)

Harmanlama kiplerini ve matlığı hesaba katarak katmanı veya seçimi arka plan rengiyle doldurur. Kısayol: Kontrol + Geri Sil

Desenle Doldur (Matlık)

Harmanlama kiplerini ve matlığı hesaba katarak katmanı veya seçimi etkin desenle doldurur.

Seçili Şekilleri Çiz

Seçilen vektör şekline seçilen fırçayla vurur, yeni bir katman oluşturur.

Seçimi Çiz

Menüyü kullanarak etkin seçimi çizer.