Pencere Menüsü

Krita’da tamamen pencere yönetimine ayrılmış bir menü.

Yeni Pencere

Krita için yeni bir pencere oluşturur. Birden fazla ekran ile kullanışlıdır.

Yeni Görünüm

Belirtilen belgenin yeni bir görünümünü yapın. Bunlar üzerinde farklı yakınlaştırma veya döndürme yapabilirsiniz.

Çalışma Alanı

Çalışma Alanları için kullanışlı bir erişim paneli.

Kapat

Geçerli görünümü kapat.

Tümünü Kapat

Tüm belgeleri kapat.

Döşe

Tüm açık belgeleri küçük bir alt pencereye döşer.

Basamakla

Alt pencereleri basamaklandırır.

Sonraki

Sonraki görünümü seçer.

Önceki

Önceki görünümü seçer.

Açık belgelerin listesi.

Belgeler arasında geçiş yapmak için bunu kullanın.