Vector afbeeldingen

In Krita 4.0 is een flink stuk van de vector functionaliteit opnieuw geschreven. Daarom is er een pagina die de vector functionaliteit beschrijft:

Wat zijn vector afbeeldingen?

Krita is voornamelijk een bewerkingsprogramma voor raster-afbeeldingen, wat inhoud dat de meeste bewerkingen de inhoud van de pixels in het raster wijzigen die de afbeelding bepalen.

../_images/Pixels-brushstroke.png

Vector afbeeldingen gebruiken aan de andere kant wiskundige berekeningen om een vorm te beschrijven. Omdat het een formule gebruikt, kunnen vector afbeeldingen naar elk formaat verschaalt worden.

Aan de ene kant maakt dit vector afbeeldingen zeer geschikt voor logos en banners. Aan de andere kant zijn raster afbeeldingen veel makkelijker te bewerken, daarom is de tendens om vectors te gebruiken voor een bewust ontwerp, waarbij veel precisie nodig is.

functies voor het maken van vormen

U kan beginnen met het maken van vectorafbeeldingen door eerst een vectorlaag te creëren (druk op de knop met de pijl naast de + op het paneel voor de lagen om extra laag te creëren). Als dat gelukt is, dan zijn alle gebruikelijke teken-functies (behalve het penseel uit de vrije hand, het dynamisch penseel en het meervoudig penseel) beschikbaar om vormen te tekenen.

Het pad- en de polylijn gebruikt u waarschijnlijk het vaakst op een vectorlaag, omdat u daarmee de meest dynamische vormen kunt maken.

Aan de andere kant kunt u met de Ellips en de Rechthoek speciale vormen tekenen,die u op zijn beurt weer kan bewerken om speciale taartpunten te krijgen, of rechthoeken met afgeronde hoekpunten.

De kalligrafie en de tekstfunctie creëren ook speciale vectoren. De kalligrafische functie is voor het produceren van streken die vergelijkbaar zijn met penseelstreken, terwijl de tekstfunctie is voor het maken van een tekstobject die naderhand nog bewerkt kan worden.

Deze gebruiken allemaal de huidige penseelgrootte om de breedte van hun streek te bepalen, met daarbij de huidige voorgrondkleur en achtergrondkleur.

Er is tenslotte nog een laatste manier om vectoren te creëren: de Vector Image.Hiermee kunt u vormen toevoegen die in een SVG-bestand als symbool zijn gedefinieerd. In tegenstelling tot andere hulpmiddelen hebben zij hun eigen vulling en streken.

Het plaatsen en arrangeren van vormen

Een vectorlaag heeft zijn eigen volgorde van vormen, net zoals de hele afbeelding een lagen-volgorde heeft. Vormen kunnen dus voor een ander vorm geplaatst zijn. Deze volgorde kunt u wijzigen in met arrangeer-paneel, of met het Vormhulpmiddel selecteren.

In het arrangeer paneel kunt u ook vormen groeperen en weer uit een groep halen. U kunt ook vormen nauwkeurig uitlijnen, U kunt bijvoorbeeld op hun centerpunt uitlijnen, of dat er tussen alle vormen evenveel ruimte zit.

Het bewerken van vormen

Het bewerken van vormen kunt u doen met de Vormhulpmiddel selecteren en de Vormhulpmiddel bewerken.

U kunt de Vormhulpmiddel selecteren gebruiken om vectorvormen te selecteren, om ze te groeperen (via mouseright), de groepering weer op te heffen, om booleans te gebruiken om de vormen te combineren (via mouseright), om de volgorde te veranderen, en om ze makkelijk te transformeren.

Vulling

U kunt de vulling van een vorm wijzigen door het te selecteren en dan de actieve voorgrondkleur te veranderen..

U kunt het ook wijzigen door naar gereedschap-keuzes van de Vormhulpmiddel selecteren te gaan om vervolgens naar de tab Vullen te gaan.

Vectorvormen kunt u vullen met een egale kleur, een kleurverloop of een patroon.

Streek

Streken kunnen ook een vulling krijgen.

Maar daarnaast kunnen ze nog meer verandert worden. U kunt bijvoorbeeld aan de lijn streepjes en markeringen toevoegen.

Coördinaten

Vormen kunnen verplaatst worden met Vormhulpmiddel selecteren, in de instellingen daarvan kunt u de exacte coördinaten instellen.

Knooppunten en de parameters daarvan bewerken

Als u een vorm heeft geselecteerd, dan kunt u erop dubbelklikken om de juiste gereedschap voor de bewerking te selecteren. Meestal zal dit de Vormen bewerken zijn, maar voor tekst zal dit Tekst zijn.

Bij de Vorm bewerken, kunt u bij normale paden de knooppunten over het werkveld verplaatsen. Bij speciale paden zoals de ellips en de rechthoek, kunt u in het paneel voor Hulpmiddelopties de betreffende parameters instellen.

Samenwerking met andere programma’s

Een van de grote veranderingen die Krita 4.0 bracht was de overgang van ODG naar SVG. Wat inhoudt dat Krita in KRA-bestanden als SVG opslaat, wat betekent dat Krita gewoon SVG kan openen. Dit is belangrijk omdat SVG het meest populaire vector formaat is.

Inkscape

U kunt vectors uit Krita naar Inkscape kopiëren, of uit Inkscape naar Krita kopiëren. Alleen de SVG 1.1-functionaliteiten zijn mogelijk, met uitzondering van kleine functionaliteiten zoals Maas kleurverlopen.