Penseelbewerker On-canvas

De penseelbewerker van Krita is, zoals u misschien weet, onder de F5-toets. Maar soms wilt u alleen snel een enkel parameter wijzigen. Misschien alleen in de canvas-only mode. Met de on canvas penseelbewerker of penseel HUD kunt u dit doen. U opent het vanuit het pop-up palet , door te klikken op de knop met de pijl rechtsonder.

../_images/On_canvas_brush_editor.png

U kunt het aantal zichtbare instellingen en hun volgorde wijzigen door te klikken op het icoon naast de penseelnaam.

../_images/On_canvas_brush_editor_2.png

Aan de linkerkant zijn alle ongebruikte instellingen, en aan de rechterkant zijn alle gebruikte instellingen. U gebruikt de knoppen met > en < om een instelling van de enen kolom naar deandere kolom te verplaatsen. De knoppen met Up en Down kunt u de volgorde van de gebruikte instellingen aanpassen, voor als u denkt dat de flow belangrijker is dan de grootte.

../_images/On_canvas_brush_editor_3.png

Deze configuratie is per penseelengine, zodat verschillende Penseel-engines verschillende configuraties kunnen hebben.