Vastklikken

Vanaf Krita 3.0, hebben we functionaliteit voor rasters en hulplijnen, maar deze functionaliteit is zonder vastklikken natuurlijk op zichzelf niet zo interessant

Vastklikken is de mogelijkheid waarbij Krita automatisch een selectie of een vorm uitlijnt op het rasters, hulplijnen, document center en de rand van het document. Bij vectorlagen gaat dit zelfs nog een stap verder, en kunt u vastklikken aan een begrenzingen, snijpunten, het verlengde van lijnen en nog veel meer.

U kunt dit allemaal in en uitschakelen in een pop-up menu dat u met de sneltoets Shift + S opent.

Laten we het nu hebben over wat elke optie betekent:

Rasters

Dit zal de cursor vastklikken aan het huidige raster, zoals dat ingesteld is in het raster-paneel. Hiervoor hoeft het raster niet zichtbaar te zijn. Rasters worden per document opgeslagen, wat handig is voor het uitlijnen van uw afbeeldingen op het raster, wat het geval is bij game sprites en raster gebaseerde ontwerpen..

Pixel

Hiermee kunt u aan elke pixel onder de cursor vastklikken. Vergelijkbaar met vastklikken op raster maar met een raster dat een afstand heeft van = 1px en een offset = 0px.

Hulplijnen

hiermee kunt u aan hulplijnen vastklikken, die vanaf de liniaal getrokken kunnen worden. Hiervoor hoeven hulplijnen niet zichtbaar te zijn, en ze worden in het document opgeslagen Dit is handig bij de kaders van een stripverhaal en vergelijkbare indelingen, maar we raden Scribus voor meer intensief werk aan.

../_images/Snap-orthogonal.png
Orthogonaal (Alleen vector)

Hiermee kunt u vastklikken aan een horizontale of verticale lijn van de nodes van een bestaand vector-object (Behalve bij het wijzigen van alleen de hoogte of de breedte, in welk geval u de cursor over het pad kan verslepen). Dit is handig als u een object horizontaal of verticaal wilt uitlijnen, zoals bij de kaders van stripverhalen.

../_images/Snap-node.png
Knooppunt (Alleen vector)

Dit klikt een vector node of een object aan de nodes van een ander pad.

../_images/Snap-extension.png
Extensie (Alleen vector)

Als we een open pad tekenen, dan kunnen de laatste nodes aan elke kant wiskundig verlengt worden. Deze mogelijkheid geeft u de kans om daaraan vast te klikken. De richting van de node is afhankelijk van zijn zij-hendels in de bewerkingsmodus.

../_images/Snap-intersection.png
Snijpunt (Alleen vector)

Hiermee kunt u vastklikken aan het snijpunt van twee vectoren.

Begrenzingsvak (Alleen vector)

Hiermee kunt u vastklikken aan het begrenzingsvak van een vectorvorm.

Grenzen van afbeelding

Hiermee kunt u vastklikken aan de verticale en horizontale randen van een afbeelding

Centrum van afbeelding

Hiermee kunt u vastklikken aan het verticale of horizontale centrum van een afbeelding

Het vastklikken werkt bij de volgende functies:

 1. Rechte lijn

 2. Rechthoek

 3. Ellips

 4. Gebroken lijn

 5. Pad

 6. Pad uit de vrije hand

 7. Veelhoek

 8. Kleurverloop

 9. Vorm bewerken

 10. Tekstgereedschap

 11. Hulpmiddelen voor bewerking

 12. Hulpmiddel voor verplaatsen (merk op dat het op de locatie van de cursor vastklikt en niet op het begrenzingsvak van de laag, selectie of wat u ook probeert te verplaatsen)

 13. Transformatiehulpmiddel

 14. Rechthoekige selectie

 15. Elliptische selectie

 16. Veelhoekige selectie

 17. Pad selecteren

 18. Hulplijnen zelf kunnen vastgeklikt worden aan het raster en aan vectors.

Vastklikken heeft nog geen gevoeligheid, en staat standaard ingesteld op 10 scherm pixels.