*.jxl

JPEG-XL (.jxl) is een nieuw afbeeldingsbestandsformaat zonder extra kosten. Het ondersteunt compressie-modi met verlies ontworpen voor foto’s wat lijkt op het bestandsformaat JPEG en ook compressie-modi zonder verlies zodat het dan lijkt op formaten zoals PNG. Bovendien ondersteunt het ook opslaan van animaties met meerdere frames zoals GIF.

Bij de keuze tussen verlies en verliesvrije compressie-methodes, is hetzelfde advies voor JPEG en :ref:`PNG <file_png>`van toepassing. Bij afbeeldingen met veel kleurverlopen, zoals complete schilderijen, kan compressie met verlies goed kleine bestanden met erg weinig visuele kwaliteitsverlies geven. Maar bij afbeeldingen met veel scherpe contrasten, zoals tekst en stripverhalen, is meestal verliesvrije compressie een betere keuze.

Voor JPEG XL-bestanden die verliesgevende compressie gebruiken, raden wij het u niet aan om hetzelfde bestand herhaaldelijk op te slaan. De verliesgevende compressie veroorzaakt dat iedere keer dat u het opslaat de kwaliteit van het bestand vermindert. Dit is een fundamenteel probleem met verliesgevende compressietechnieken. In plaats daarvan zou u de verliesvrij compressiemodus moeten gebruiken of een werkend bestandsformaat als u aan de afbeelding werkt.

Het is mogelijk om verliesvrij JPEG afbeeldingen te transcoderen naar JPEG XL. Het transcoderen bewaart de al gecomprimeerde data met kwaliteitsverlies van de originele JPEG afbeelding zonder extra kwaliteitsvermindering veroorzaakt door het opnieuw coderen, terwijl de bestandsgrootte kleiner wordt gemaakt dan dat van het origineel. Om dit te kunnen doen, moet u gespecialiseerde programma’s gebruiken, bijvoorbeeld cjxl voor op de commandoregel van libjxl, om de conversie uit te voeren. Wees erop bedacht dat u dit niet kan doen door de JPEG afbeelding in Krita te openen en daarna het her-exporteren naar JPEG XL. Krita exporteert altijd bestanden vanuit de raw pixel data, daarom heeft dit niet hetzelfde effect als het direct van JPEG naar JPEG XL transcoderen.

Het exporteren van animaties uit Krita naar JPEG XL is mogelijk, maar voegt alle lagen in de afbeelding samen. Om JPEG XL animaties te exporteren, gebruikt u Exporteren… in het menu Menu Bestand om deze vervolgens op te slaan of te exporteren naar een .jxl-bestand. Let er op dat u Opslaan als geanimeerde JPEG-XL in de export opties inschakelt. Dit wijkt af van Animatie renderen omdat het FFmpeg niet gebruikt.

Exportopties

Algemeen

JPEG XL’s encoder is ontworpen om er weinig interactie mee te hebben. Waar u in het geval van JPEG de gewenste kwaliteit moet selecteren, probeert JPEG XL in plaats daarvan de beste kwaliteit voor uw afbeelding te vinden. Wat u in plaats daarvan kiest is wat de gewenste compressie is verliesgevend of verliesvrij, en hoeveel moeite de encoder moet doen om de beste compressie voor uw afbeelding te vinden, waarbij meer moeite ook betekent een langere tijd bij het opslaan.

Opslaan als geanimeerde JPEG-XL

In JPEG XL is de mogelijkheid aanwezig om kleine animaties die lijken op *.gif op te slaan. De animatie-mogelijkheden zijn eenvoudig genoeg, en speciaal ontworpen voor gestileerde inhoud die niet veel verschillende kleuren heeft, zoals cell-animatie. Dit is omdat JPEG XL geen intra-frame prediction heeft, wat de beste manier is om video bestanden op te slaan die veel verschillende kleuren hebben zoals een 3D animatie, film en painterly animation. We raden u aan om in plaats daarvan video rendering voor painterly animation uit te proberen.

Afbeelding vlak maken

Indien uitgeschakeld heeft JPEG XL de mogelijkheid om frames als lagen op te slaan als het niet wordt gebruikt als animatie, dit kan nuttig zijn om afbeeldingen op te slaan met meerdere pagina’s zoals *.tiff.

Zijn gelaagde mogelijkheden zijn erg basis en niet ontworpen om complexe stapels lagen op te slaan zoals *.psd en *.kra doet. Sommige van zijn beperkingen zijn:

 • Alleen rasterschilderlagen worden ondersteund, elk ander type laag zal gerasterd worden en groepslagen zullen vlak worden gemaakt.

 • Beperkte modi voor mengen, alleen Normaal en Optellen terwijl andere modi geconverteerd worden naar Normaal.

 • Geen gedeeltelijke laagdekking, alleen zichtbare lagen met volledige dekking (100%) zullen geëxporteerd worden.

 • Geen laagstijlen, deze zullen gerasterd worden met mengmodi Normaal voor buiten liggende pixels.

 • Laagmaskers zullen vlak gemaakt en gerasterd worden, maar een gekleurd masker zal niet gerenderd worden.

We bevelen aan dat u deze optie inschakelt voor afleveren in het web.

Nieuw in versie 5.2.

Opties voor coderen
Codering met verlies

Of u compressie met verlies gebruikt. Net zoals *.webp, heeft JPEG XL een andere manier van codering om afbeeldingen in een verliesvrije mode en mode met verlies te coderen, waarbij de laatste methode dichter bij de manier werkt waarop het origineel *.jpg codeert.

Kwaliteit

Deze optie zet de gewenste kwaliteit voor compressie met verlies. Hogere waarden geven een mooier resultaat, maar lagere waarden geven een kleinere bestandsgrootte.

Modulaire modus gebruiken

Gebruiken de alternatieve Modulaire modus voor compressie met verlies. Standaard codeert JPEG XL afbeeldingen met verlies met de VarDCT modus.

Nieuw in versie 5.2.

Afweging

De codeerder kan een beter resultaat geven als het meer tijd wordt gegeven. Deze schuifregelaar biedt u om te beslissen hoeveel de codeerder prioriteit geeft aan kwaliteit boven snelheid. De verschillende modi kunnen gezien worden als voorinstellingen [1]:

 1. Lightning – een snelle modus nuttig voor verliesloze modus. Snelst mogelijke waarden voor compressie zonder verlies, omdat verliesloos kleurverloop-voorspellers en snelle histogrammen gebruikt, maar geen MA-boomstructuur.

 2. Thunder – zowel Lightning als Thunder zijn gelijk voor met verlies, voor verliesloos, gebruikt Thunder een vaste MA-boomstructuur en kleurverloop-voorspellers.

 3. Falcon – in plaats van gebruikt van modus verliesloos, worden alle opties uitgeschakeld.

 4. Cheetah – schakelt coëfficiënt opnieuw ordenen, contextclustering en heuristieken voor selecteren van DCT groottes en kwantisatiestappen in.

 5. Hare – schakelt Gaborish filtering, Chroma uit Luma en schattingen van kwantisatiestappen in.

 6. Wombat – schakelt foutdiffusiekwantisatie en DCT heuristieken in.

 7. Squirrel – schakelt punten, vegen en splinedetectie in evenals clustering van context.

 8. Kitten – optimaliseert de adaptieve kwantisatie voor een psychovisuele metriek.

 9. Tortoise – Schakelt een nog grondiger zoektocht naar kwantisatie in die u ook nog kan instellen.

U kunt het gebruik van verschillende opties in de Geavanceerde sectie forceren zelfs als ze uitgeschakeld zijn in de Afweging-instelling.

Decoderingssnelheid

De decoderingssnelheid kan verbetert worden door bepaalde optimalisaties toe te staan. Dit zal echter wel een beetje kwaliteitsvermindering geven. Bijvoorbeeld, als u denkt dat uw afbeeldingen voornamelijk worden bekeken op mobiele telefoons dan kan het een good idee zijn om met deze optie te experimenteren. Daarentegen, als uw afbeelding alleen op desktop computers wordt bekeken en kwaliteit heel belangrijk is, dan moet u dit op 0 instellen.

Conversie-instellingen

Deze optie is alleen ingeschakeld wanneer de afbeelding in een kleurruimte is met drijvende komma en de opties exact hetzelfde zijn als de instellingen voor conversie van *.heif en *.avif.

Nieuw in versie 5.2.

Geavanceerd

JPEG XL heeft twee manieren voor het coderen van data:

VarDCT

Deze is in dezelfde familie van compressietechnieken als die wordt gebruikt in de originele JPEG, en is dus het beste voor ‘Natuurlijke’ afbeeldingen, zoals foto’s en afbeeldingen met veel kleurverlopen en texturen.

Modular Mode

Deze heeft specifieke functionaliteiten voor de zogeheten ‘synthetische’ afbeeldingen, zoals lijntekeningen en afbeeldingen met veel grote vlakken. Modulaire modus wordt altijd gebruikt als u Codering zonder verlies.

U kunt VarDCT beschouwen als compressie met ‘verlies’, terwijl Modular Mode is als ‘verliesvrije’ compressie. Daarbij splitst JPEG XL afbeeldingen op in kleinere stukken die ‘Groups’ worden genoemd, deze zijn 256x256 voor VarDCT en u kunt voor Modular Mode een van de andere formaten kiezen.

Opnieuw samplen van kleurkanaal.

Hoe u een sample van de kleurkanalen neemt. Dit houd in dat er minder informatie wordt opgeslagen, wat een kleiner bestand geeft. Echter, omdat dit alleen een paar pixels bekijkt, gaan scherpe contrasten verloren. Het effect is vergelijkbaar met als u de afbeelding met helft (in resolutie) (voor 2x2), naar een vierde (voor 4x4) of naar een achtste (voor 8x8) verkleint en vervolgens weer naar originele afmeting (in resolutie) terug vergroot.

Deze functionaliteit is met name handig bij afbeeldingen die expres wazig zijn en waarbij scherpe contrasten afwezig zijn. Wij raden aan om dit in alle andere gevallen in te stellen op Geen downsamplen .

Opnieuw samplen van alfa-kanaal

Hetzelfde als Opnieuw samplen van kleurkanaal, maar dan voor de transparantie van de afbeelding.

Fotonruis

Dit bepaald of ruis aanwezig in de afbeelding moet worden verwijderd en later weer moet worden toegevoegd in de computer, daarmee een simulatie makend van de ruis die cameras’ s opvangen.

Punten genereren

Punten zijn een vorm van ruis die groter is dan Fotonruis. Dergelijke punten zorgen ervoor dat afbeeldingen plezieriger zijn om naar te kijken, echter, ze maken compressie moeilijker. Hiermee kunt u de keuze maken of deze punten verwijderd worden en later weer toegevoegd worden. Als dit en Vlekken genereren is ingeschakeld, en de encoder vindt zowel vlekken als punten, dan worden de punten gecodeerd alsof ze vlekken waren.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Vlekken genereren

Dit bepaald of er wordt geprobeerd om stukjes en vlekken van een afbeelding te hergebruiken. Dit kan handig zijn bij afbeeldingen die veel herhalende stukjes hebben, zoals sprite art, afbeeldingen met tekst of afbeeldingen die veel patronen gebruiken.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Filter voor behouden van randen

Het filter voor behouden van randen probeert randen te bewaren zonder dat er artefacten zoals ‘ringen’ optreden.

Gaborish-filter

Of u een Gabor-achtige filter voor scherper maken toepast, wat kan helpen bij het benadrukken van belangrijke contrasten die anders verloren zouden gaan bij het coderen en het decoderen.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Modulaire codering

In tegenstelling tot de Modular Mode, wat een verliesvrije compressie methode is, splitst Modulaire codering de afbeelding in kleinere stukken, zodat multi-threaded codering mogelijk is, maar ook per-stuk optimalisatie.Deze optie staat u toe om een keuze te maken of de encoder verliesgevende VarDCT methode, de verliesvrije Modular Mode moet gebruiken, of dat de encoder zelf een keuze mag maken.

Kleur van onzichtbare pixels behouden

Of de kleurwaarden moeten worden bewaart als een pixel volledig transparant is of dat deze informatie weggegooid moet worden alsof ze transparant zwart zijn.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Volgorde voor groepen

Hoe de groups worden opgeslagen in Modulaire codering. Dit is belangrijk bij gedeeltelijk gedownloade afbeeldingen en afbeeldingen die Progressieve codering gebruiken.

Standaard

Afhankelijk van Afweging.

Volgorde van scanlijn

Linksboven in de afbeelding is ook de eerste group.

Midden eerst

De group in het midden van de afbeelding is de eerste group.

Chroma-from-luma

JPEG XL kan enkele wiskundige trucs gebruiken om de kleur van een opgegeven sectie te voorspellen uit de helderheid van de pixels, wat inhoud dat het alleen de helderheid van de pixels hoeft op te slaan en niet de kleur. Wij raden u aan om daarmee te experimenteren.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

VarDCT-parameters

De basis van JPEG’s compressie is de zogeheten Discrete Cosine Transform (DCT). Hiermee kan een complexe verloop van kleuren vereenvoudigd worden naar een wiskundige formule. Een van de nieuwe functionaliteiten van JPEG XL is dat deze DCT niet 8x8 hoeft te zijn, en ze hoeven ook niet hetzelfde formaat te hebben over de hele afbeelding. Dit wordt ‘Variable DCT’ genoemd. De compressie die op deze wiskundige functie wordt toegepast wordt op details geregeld door de encoder, dit wordt Adaptive Quantization genoemd.

Omdat de encoder in staat is om de beste oplossing voor de compressie te selecteren (Afhankelijk van wat u heeft gekozen bij Afweging), is het enige waar u zich nog zorgen over hoeft te maken of u de progressieve modus in wil schakelen. De Progressieve modus voor VarDCT neemt de zogeheten DC waarden (die per DCT blok zijn) om een grove voorbeeld te produceren die eerst kan worden getoond waarna het de AC waarden neemt neemt, die de fijne details voorstellen, en verstuurt deze als laatste. Dit resulteert bij progressieve afbeeldingen in het effect dat eerst een ruwe wazige afbeelding laat zien die tijdens het downloaden, progressief scherper wordt. Dit is met name bruikbaar bij afbeeldingen naast tekst en bij afbeeldingen die via een trage internet-verbinding wordt verstuurt.

Spectrale progressie

Hiermee schakelt u de progressieve modus in en gebruikt daarbij de geavanceerde kleur-formules om de kleine details in de afbeeldingen uit te rekenen. Dit heeft meer tijd nodig maar geeft in het algemeen betere resultaten.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Kwantificering

Hiermee schakelt u de progressieve modus in en gebruikt daarbij de kwantificering om de kleine details te comprimeren. Dit geeft een kleinere bestandsgrootte ten koste van het feit dat de encoder meer tijd nodig heeft.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Lage resolutie DC

Waar de vorige twee opties de kleinere details van een progressief gecodeerde afbeelding behandelde, gaat DC over de grove compressie, Specifiek een coëfficiënt voor elk DCT blok wat kan worden gebruikt om een grof voorbeeldweergave te creëren bij het progressief decoderen. Omdat DCT bij JPEG XL variabel in grote kan zijn, kunt u daarbij kiezen om een lage resolutie afbeelding te gebruiken. Dit zou moeten resulteren in een betere voorbeeldweergave, ofschoon de bestandsgrootte een paar bytes groter zal zijn.

Standaard

Het codeersysteem laten kiezen.

Uitschakelen

Helemaal geen lagere-resolutie gebruiken.

64x64 lagere resolutie doorgang

Creëert een 64x64 afbeelding om samen met de DC waarden te worden gebruikt voor de creatie van de progressieve voorbeeldweergave.

512x512 + 64x64 lagere resolutie doorgang.

Creëert zowel een 512x512 als een 64x64 afbeelding om samen met de DC waarden te worden gebruikt voor de creatie van de progressieve voorbeeldweergave.

Modulaire parameters

Extra opties voor de Modulaire modus. Modulaire modus gebruikt iets dat vergelijkbaar is met een simpele programmeertaal om afbeelding-data beknopt maar toch nauwkeurig te voorspellen.

Progressieve codering

Of de progressieve coderen/decoderen moet worden ingeschakeld. Zoals uitgelegd in VarDCT parameters, houdt dit in dat de afbeelding zodanig kan worden opgeslagen tijdens het downloaden, dat eerst een grove versie kan worden getoond.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Globale kanaalpaletreeks

Kleuren worden als een palet opgeslagen afhankelijk van het feit of of het totaal aantal gebruikte verschillende kleuren kleiner is dan het percentage van alle mogelijke kleurkanalen. Bij 8 bit, zou 100% in totaal 255 waarden inhouden, zou 50% in totaal 128 waarden inhouden, en 10% zou een totaal van 25 waarden inhouden.

Lokale kanaalpaletreeks

Net zoal Globale kanaalpaletreeks, maar dan per group.

Kleurenpalet gebruiken voor … kleuren of minder.

Stel het maximum aantal kleuren in dat in een groep aanwezig moet zijn voordat de encoder zal proberen om ze als een palet op te slaan.

Deltapalet

Of u een Deltapalet gebruikt, ook wel een lossy-palette genoemd. Dit comprimeert het palet, maar er is nu nog geen officiële documentatie over hoe dat precies werkt.

 • Standaard – Encoder zal deze instelling selecteren afhankelijk van Afweging.

 • Ingeschakeld – dit altijd ongeacht Afweging gebruiken.

 • Uitgeschakeld – gebruik dit nooit ongeacht Afweging.

Groepsgrootte

Afbeeldingen kunnen gesplist worden in kleinere stukken, die apart gecodeerd kunnen worden. U kunt instellen hoe groot deze stukken zijn bij gebruik van Modular Mode, voor VarDCT zijn ze standaard 256x256.

 • 128x128

 • 256x256

 • 512x512

 • 1024x1024

Voorspeller

Welke voorspeller te gebruiken in combinatie met de MA tree. Waar VarDCT de afbeelding comprimeert door complexe kleurverlopen om te zetten naar wiskundige formules, comprimeert Modular Mode de secties door vast te stellen of het kan worden omschreven met de pixels in de buurt, zoals ‘dezelfde kleur als de pixel aan de links’. Dit is een voorspeller, en u kunt instellen welke voorspeller uw voorkeur heeft om te worden gebruikt. De aanbevolen instelling is Standaard.

 • Standaard – Het codeersysteem laten kiezen.

 • Nul – Geeft altijd de waarde 0.

 • Links – Geeft altijd de waarde aan de linkerkant.

 • Boven – Geeft altijd de waarde aan de bovenkant.

 • Gem0 – Geeft het gemiddelde van de waarden onmiddellijk links en boven de huidige locatie.

 • Selecteer – Trekt de linker en bovenste buur af van die linksboven en geeft de buur wiens verschil lager is.

 • Kleuverloop – Geeft de waarde van buur linksboven minus de waarden van de buren erboven en links ervan.

 • Gewogen – Een ingewikkelde voorspeller die voor het resultaat op een bepaalde manier een combinatie neemt van de pixels boven, links en linksboven.

 • Rechtsboven – Geeft de waarde rechtsboven de huidige locatie.

 • Linksboven – Geeft de waarde linksboven de huidige locatie.

 • Links links – Geeft de waarde rechtsboven de huidige locatie.

 • Gem1 – Geeft het gemiddelde van de waarden onmiddellijk links en linksboven de huidige locatie.

 • Gem2 – Geeft het gemiddelde van de waarden onmiddellijk linksboven en boven de huidige locatie.

 • Gem3 – Geeft het gemiddelde van de waarden onmiddellijk links en rechtsboven de huidige locatie.

 • Toptop voorspeld gemiddelde – Weegt de waarden van 6 buren: boven, links, rechtsboven, en hun buren in dezelfde richting.

 • Kleurverloop + Gewogen – Mengt de kleurverloop en het gewicht.

 • Alle voorspellingen gebruiken

Pixels voor leren van MA-tree

Hoeveel pixels worden gebruikt voor de Meta-Adaptive Context tree. De MA tree is een manier van analyseren van de pixels rondom de geselecteerde pixel, en afhankelijk van de context die de gekozen voorspeller voor deze pixel kiest. Meer pixels houdt in dat een beter begrepen context en dus een betere compressie, maar daar is ook meer tijd voor nodig tijdens het coderen.

Metagegevens

Metagegevens van documenten opslaan.

Of enige metadata moet worden opgeslagen. U kunt Exif, IPTC en XMP apart instellen.

Anoniem maken

Of de informatie over de auteur verwijderd moet worden.

Hulpmiddeleninformatie

Of informatie over het programma toegevoegd moet worden.