*.webp

WebP is een bestandsformaat gebaseerd op de RIFF container specificatie die, net zoals *.heif en *.avif, voortbouwt op een video codec (VP8) om Compressie van afbeeldingen met en zonder verlies te kunnen leveren. WebP wordt voornamelijk gebruikt voor websites, ofschoon niet alle websites met dergelijke bestanden overweg kunnen. Als u uw website zelf beheert dan kunt u onderzoeken of WebP een verbetering is ten opzichte van *.jpg of *.png. Echter, nog niet veel beeldbewerking-programma’s kunnen er mee over weg, dus als u samenwerkt met andere artiesten, dan kan het verstandiger zijn om een ander bestandstype te gebruiken.

Krita heeft een tijdje eenvoudige WebP geëxporteerd, maar sinds 5.1 ondersteunt het alle exportopties geboden door libwebp.

Exportopties:

In plaats van u verantwoordelijk te maken voor de precieze instellingen, zal de WebP export verschillende technieken proberen om een betere compressie te bereiken. U geeft een doel op (een bepaalde kwaliteit of een bepaalde bestandsgrootte) wat bereikt moet worden, en het zal proberen om dat doel te bereiken. Om dit te doen, kan het zijn dat het een bepaalde stap in het codeer proces meerdere keren probeert. Tenslotte zal u de keuze moeten maken of u een goede kwaliteit wilt hebben ten koste van een trage export, of een snelle export ten koste van de kwaliteit.

Algemeen:

Voorinstelling:

WebP biedt enige voorinstellingen voor een gegeven type foto. Voor gestyleerde afbeeldingen, gebruik u Lijntekening, voor schilderijachtige afbeeldingen, gebruik u Portret of Foto buitenshuis.

Verliesvrije compressie:

Gebruik de modus compressiemodus zonder verlies, dit is een iets ander algoritme, dat zwaarder is maar betere resultaten voor scherpe contrasten geeft.

Kwaliteit:

Schuifregelaar voor kwaliteit.

Met Verliesvrije compressie, houdt 0% in dat de bibliotheek zo weinig mogelijk wiskundige trucks zal gebruiken om de bestandsgrootte te verkleinen. Dit resulteert in een grote snelheid met weinig tijdverlies, ten koste van grotere bestanden. Daar tegenover staat dat 100% inhoudt dat alle wiskundige trucks worden gebruikt, wat resulteert in de kleinst mogelijke bestandsgrootte, maar het opslaan zal langer duren. De eerste is een betere keus voor een situatie waar snelheid belangrijker is dan grootte, zoals bij bestanden die u deelt via USB. De laatste is in situaties waar de bestandsgrootte een probleem kan zijn, zoals het versturen over het Internet.

Zonder Verliesvrije compressie, zal informatie in de afbeelding die als overbodig wordt beschouwd worden verwijderd, en niet worden gecomprimeerd. Dit houdt dat bij 0%, de meeste informatie verloren zal gaan zodat dan de kleinste bestandsgrootte zal worden bereikt. Dit vermindert dan ook de gehele kwaliteit. Daar tegenover staat dat 100% de kleinste hoeveelheid informatie in de afbeelding zal verwijderen zodat de kwaliteit behouden blijft ten koste van een grotere bestandsgrootte.

Compromis

Een schuifregelaar die u laat selecteren of snelheid van opslaan belangrijker is dan kwaliteit.

Geditherd:

Dit schakelt dithering in, die minder kleuren laat opslaan en toch goede gradiënten laat behouden.

Geavanceerd

SNS-sterkte

Stelt in hoe krachtig de Spatial Noise Shaping formule werkt, welke probeert uit te vinden of gedeeltes van de afbeelding meer gecomprimeerd kunnen worden dan andere gedeeltes.

Filtersterkte

De kracht van het deblocking filter. 0% houdt in dat er geen filtering is na het decoderen, met grotere filter sterkte zal de afbeelding vloeiender eruitzien.

Filterscherpte:

Definieert de scherpte van het filter voor verwijderen van blokvorming, met 0 het scherpst en 7 het minst scherp.

Filtertype:

Type van het filter voor verwijderen van blokvorming, opties zijn Sterk en Eenvoudig.

Alfa-ruimtecompressie:

Of het alfakanaal zonder verlies wordt gecomprimeerd (Verliesloos) of deze verwerpen (Geen). Geen

Voorspellende filtering voor alfa-ruimte:

Of de voorspellende filtering voor de alfa/transparantie moet worden gebruikt. Beste zal alle potentieel voorspellende filter modes te gebruiken voor het besluit welke wordt gebruikt, wat het langzamer maakt dan Snel, die alleen maar een gok maakt en deze gebruikt.

Kwaliteit van alfa-ruimte

Compressie-kwaliteit voor de alfakanaal. 0% houdt in de kleinste grootte, 100% houdt in geen compressie. Werkt alleen als Alfa-ruimtecompressie is ingesteld op verliesvrij.

Gecomprimeerd tonen:

Geeft opdracht aan libwebp om de stap voor in-loop filtering over te slaan. Kan de kwaliteit van het eindresultaat nadelig beïnvloeden.

Multithreaded coderen:

Multithreading gebruiken voor codering indien mogelijk.

Geheugengebruik beperken:

Geheugengebruik proberen te beperken ten koste van snelheid.

Exact:

RGB waarden in transparante gebieden behouden in plaats van de standaard gebruiken naar transparant zwart.

Scherpe YUV gebruiken:

Of de langzamere, maar meer accurate, RGB naar YUV conversie moet worden gebruikt.

Compressie met verlies

De volgende opties zijn alleen van toepassing als Verliesvrije compressie is uitgeschakeld.

Grootte van doel:

Hier stelt u de hoeveelheid bytes in dat bereikt moet worden.

Doel PSNR:

PSNR betekent Peak Signal to Noise Ratio <https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio_>, en geeft aan hoeveel ruis de afbeelding heeft. Grotere waarden houden in dat minder ruis wordt geaccepteerd.

Segmenten:

In hoeveel segmenten de VP8 video codec de afbeelding kan verdelen. VP8 accepteert tussen de 1 en 4 segmenten.

Partities:

Hier stelt u in hoeveel partities de VP8 codec kan gebruiken voor het opslaan van decompressie-informatie. Dit moet tussen 0 en 3 zijn. Standaard is dit 0 om het decoderen makkelijker te maken.

Automatisch Filter Sterkte Aanpassen:

De codeerder zal enige tijd gebruiken om het beste filter te selecteren en om deze in te stellen voordat het begint met coderen.

Entropie doorgangen:

Het aantal doorgangen die uitgevoerd moeten worden voor het selecteren van de beste afweging tussen de doelgrootte en doel PSNR.

JPEG-grootte emuleren:

De codeerder zal proberen om de grootte van een jpeg van vergelijkbare afmetingen te krijgen.

Minimum kwaliteit:

Wordt gebruikt in combinatie met ‘Entropie doorgangen’, de laagst toegestane kwaliteit voor de afbeelding.

Maximum kwaliteit:

Wordt gebruikt in combinatie met ‘Entropie doorgangen’, de hoogst toegestane kwaliteit voor de afbeelding.

Voorbewerkend filter:

Of Pseudo-willekeurige dithering aan de afbeelding moet worden toegevoegd voordat RGB wordt geconverteerd naar YUV.

Verliesvrije compressie

De volgende opties werken alleen met Compressie zonder verlies ingeschakeld.

Partitielimiet:

Grens van hoe groot een gegeven segment is in bytes. Hoe hoger, hoe minder mogelijke informatie per segment wordt opgeslagen.

Bijna verliesvrij:

De codeerder is in staat om minimaal pixelwaarden aan te passen zodat ze beter gecomprimeerd worden in een compressiemodus zonder verlies. Dit schakelt deze functie in. Start automatisch Compressie zonder verlies.