*.kpl

Sinds 4.0 heeft Krita een nieuw paletbestandsformaat dat kleuren kan behandelen die een breed gamut hebben, RGB, CMYK, XYZ, GRAY of LAB, en elk van de beschikbare bitdiepten, evenals als groepen. Dit zijn Krita Palettes of *.kpl.

*.kpl bestanden zijn ZIP-bestanden met erin twee XML- en ICC-profielen. Het bestand colorset.xml bevat de vlekken als ColorSetEntry en Groups als Group. Het bestand profiles.xml bevatten een lijst met profielen en de ICC-profielen zelf zijn ingebed om compatibiliteit over verschillende computers te verzekeren.

Een technische beschrijving in het Engels is hier te vinden.