*.heif en *.avif

Het High Efficiency Image Format (*.heif, *.heic), en zijn neefje, AV1 Image Format (*.avif) zijn bestandsformaten die video coderingen (H264, H265 en AV1) gebruiken om hun data op te slaan. Ze worden meer en meer populair bij mobiele telefoons als hun standaard video-bestandsformaat, en *.avif zal binnen een paar jaar standaard door alle web browsers worden ondersteund.

Krita kan opslaan als Grijswaarden en RGB afbeeldingen in deze formaten. Daarbij kan het opslaan als 8 bit, zal de 16 bit integer opslaan als 12 bit, en kan 16 en 32 bit float opslaan als 12 bit, met een HDR kleurruimte.

Vergeleken met *.png en *.jpg, hebben deze formaten de neiging om van texturen details te verwijderen zodat ze beter te comprimeren zijn, en zijn daarom erg geschikt voor scherpe afbeeldingen met veel langzame kleurverlopen. Afbeeldingen met veel texturen of kleine details kunnen genoemde details verliezen (als voorbeeld, snorharen van katten kunnen verdwijnen), en daarvoor is wellicht *.jpg beter geschikt.

Import mogelijkheden

Krita kan met alle kleurruimten overweg die in deze formaten voor kunnen komen, en zal converteren in het geval van nieuwe formaten waarmee het niet overweg kan. Dit is grotendeels geautomatiseerd, waarbij Krita waar nodig het geschikte ICC-profiel zal selecteren of genereren.

Afbeeldingen die van het type HDR zijn, zoals diegene die Perceptual Quantizer, Hybrid Log Gamma or SMPTE ST 428 transfer functies hebben, zullen worden geconverteerd naar een lineaire 32 bit floating point versie van die kleurruimte.

Echter, Hybrid Log Gamma heeft nog een extra tussenstap voor de conversie nodig heeft, omdat Krita op dit moment nog geen HLG data naar de monitor kan sturen. Voor deze Scene Linear to Display Linear conversie, is het nodig dat u uw display gamma en maximum brightness opgeeft. De standaard helderheid en gammawaarde zijn nodig voor een HLG naar PQ conversie, en waarschijnlijk uw beste gok is als uw monitor in staat is om Krita’s HDR te tonen. Wij raden aan dezelfde waarden als van de omgekeerde OOTF te gebruiken voor de export met HLG.

Hybrid Log Gamma OOTF toepassen

Hier bepaalt u of u de extra conversiestap toepast. Dit zal de scene linear waarden converteren naar display linear, en is dus compleet afhankelijk van uw HDR workflow. Bij twijfel toepassen.

Gamma

Benaderde monitor gamma. De standaardwaarde is 1.2 voor de conversie naar PQ.

Helderheid

Maximale monitor helderheid. De standaardwaarde is 10.000 cd/m² voor conversie naar PQ.

Export Mogelijkheden

Verliesvrij

Gebruik de verliesvrije mogelijkheden. Schakel de Geavanceerd instellingen over verlies. uit

Geavanceerd instellingen over verlies
Kwaliteit

Bepaalt hoeveel de codeerder de prioriteit geeft aan de kwaliteit ten opzichte van de compressie. Hogere waarden geven een mooier resultaat, maar lagere waarden geven een kleinere bestandsgrootte.

Chroma

Instellingen voor Chroma Subsampling. Mensen zijn gevoeliger voor de helderheid van een afbeelding dan voor de volheid van zijn kleuren, daarom kan het halveren van het aantal kleuren van een afbeelding een handige manier zijn om een afbeelding te comprimeren. Dit kan u het beste gebruiken bij afbeeldingen met weinig scherpe contrasten, omdat dit is waar de gereduceerde resolutie het meest duidelijk zal zijn.

420

De helderheid van de afbeelding zal bij volledige resolutie zijn, terwijl de volheid van de kleur de helft zal zijn in beide richtingen.

422

De helderheid van de afbeelding zal bij volledige resolutie zijn, terwijl de volheid van de kleur horizontaal de helft zal zijn.

444

Zowel de helderheid als de volheid van de kleur van de afbeelding zal bij volledige resolutie zijn.

Conversie-instellingen

Deze zijn alleen zichtbaar bij afbeeldingen met floating point, en worden gebruikt om de afbeeldingen met waarden groter dan 1.0 als HDR afbeeldingen op te slaan door ze met een speciale transfer functie te coderen.

Ruimte:

De juiste kleurruimte coderen is afhankelijk van hoe compatible de geselecteerde kleurruimte is met de ITU H.273 CICP waarden [ituh273], omdat dit is hoe PQ, HLG en SMPTE ST 428 worden opgeslagen. Rec 2100 PQ en Rec 2100 HLG zijn de verwachte waarden voor HDR afbeeldingen [rec2100].

In alle gevallen waar we CICP waarden in plaats van een ICC profiel opslaan, zal de Matrix Coefficient waarde op 0 worden gezet (Identity Matrix), omdat Krita geen conversie maakt naar YUV.

Rec 2100 PQ

De afbeelding zal eerst worden geconverteerd naar Rec 2020 linear. En vervolgens met de Perceptual Quantizer functie (ook bekend als de SMPTE 2048 kromme) worden gecodeerd. Dit is de meest voorkomende HDR codering, en geschikt voor afbeeldingen waar de relatieve helderheid belangrijk is.

Rec 2100 HLG

De afbeelding zal eerst worden geconverteerd naar Rec 2020 linear. En vervolgens met de Hybrid Log Gamma functie worden gecodeerd, en waarop tenslotte de omgekeerde Hybrid Log Gamma OOTF wordt toegepast. Dit is geschikt voor afbeeldingen waar de uiteindelijke weergave PQ niet begrijpt.

Kleurstof behouden, PQ coderen

Is alleen zichtbaar bij afbeeldingen met een ITU H.273 compatible kleurruimte [ituh273]. De afbeelding zal eerst lineair worden gemaakt, en vervolgens met een perceptual quantizer kromme worden gecodeerd.

Kleurstof behouden, HLG coderen

Is alleen zichtbaar bij afbeeldingen met een ITU H.273 compatible kleurruimte [ituh273]. De afbeelding zal eerst lineair worden gemaakt, en vervolgens met een Hybrid Log Gamma kromme worden gecodeerd. Tenslotte zal de omgekeerde HLG OOTF worden toegepast.

Kleurstof behouden, SMPTE ST 428 coderen

Is alleen zichtbaar bij afbeeldingen met een ITU H.273 compatible kleurruimte [ituh273]. De afbeelding zal eerst lineair worden gemaakt, en vervolgens met SMPTE ST 428 worden gecodeerd. Krita opent altijd afbeeldingen zoals deze als een lineaire floating point, deze mogelijkheid is hier om ze weer als ST 428 te kunnen opslaan.

Geen wijzigingen, vastnieten

De afbeelding zal gewoon naar 12bit integer worden geconverteerd, en waarden die buiten de grenzen liggen worden afgesneden, het ICC-profiel zal ingebed worden.

Omgekeerde “Hybrid Log Gamma OOTF” toepassen

Hier bepaalt u of u de extra conversiestap toepast. Of het nodig is compleet afhankelijk van uw HDR workflow. Pas het bij twijfel toe als u een afbeelding met OOTF ingeschakeld heeft geïmporteerd.

Gamma

Benaderde monitor gamma. De standaardwaarde is 1.2 voor de conversie naar PQ.

Helderheid

Maximale monitor helderheid. De standaardwaarde is 10.000 cd/m² voor conversie naar PQ.