*.csv

.csv is de afkorting voor Comma Separated Values (kommagescheidenwaarden). Het is een open rekenbladformaat in platte tekst. Omdat het CSV-formaat zelf platte tekst is, is het mogelijk een rekenbladprogramma of zelfs een tekstbewerker te gebruiken om het bestand *.csv te bewerken.

In Krita kunt u de CSV versie gebruiken dat ook door TVPaint wordt gebruikt, om de animatie met lagen tussen deze software-programma’ s over te zetten en waarschijnlijk ook anderen, zoals Blender. Dit is geen bestandsindeling voor de volgorde van afbeeldingen, gebruik daarom de functies van Krita voor het laden en opslaan van documenten en niet de menu-items Animatieframes importeren en Animatie renderen.

De bestandsindeling bestaat uit een tekstbestand met de .csv-extensie, samen met een map die dezelfde naam moet hebben met de extensie .frames. Het CSV-bestand en de map moeten bij elkaar staan. In het tekstbestand staan de parameters voor de scene, zoals de resolutie en frame rate, met daarbij ook een exposure sheet voor de lagen. In de map staan *.png afbeeldingsbestanden. In tegenstelling tot afbeelding-volgordes, is een key frame instance een enkel bestand en linkt het exposure sheet naar een of meer frames op de tijdlijn.

../../_images/Csv_spreadsheet.png

Een .csv bestand als een rekenblad in LibreOffice Calc.

Krita kan dit formaat zowel exporteren als importeren. Wij bevelen aan om 8 bits sRGB kleurruimte te gebruiken omdat dat de enige kleurruimte is voor TVPaint. Laaggroepen en laagmaskers worden ook niet ondersteund.

TVPaint kan alleen zelf dit formaat exporteren. Gebruik in TVPaint 11 in het menu-onderdeel Bestand de optie Exporteren naar…, en gebruik in het venster Exporteer footage dat opent de tab Clip: Layers structure.

../../_images/Csv_tvp_csvexport.png

Exporteren in .csv in TVPaint

Om dit formaat weer in TVPaint te importeren is er een George-script extensie. Kijk in de “Packs, Plugins, Third party” sectie van het TVPaint community forum voor meer details en als u ondersteuning voor andere software nodig heeft. Moho/Anime Studio en Blender hebben ook plugins om dit formaat te importeren.