*.exr

L'.exr és el principal format de fitxer per a desar i carregar les profunditats de bits de coma flotant, i a causa de la biblioteca que s'ha creat per a carregar i desar aquestes imatges, la qual és completament de codi obert, el principal format d'intercanvi també ho és.

La indústria de gràfics per ordinador utilitza les profunditats de bits de coma flotant per a enregistrar els valors en referència a l'escena, els quals es poden crear a través d'una càmera o un renderitzador a l'ordinador. Valors en referència a l'escena vol dir que el fitxer pot tenir valors més blancs que el blanc, la qual cosa vol dir que aquest fitxer pot enregistrar les condicions de la llum amb molta precisió, com ara les postes de sol. Aquests fitxers EXR es poden utilitzar dins d'un renderitzador per a crear una il·luminació realista.

El Krita pot carregar i desar els EXR amb la finalitat de pintar (sí, el Krita pot pintar amb valors en referència a l'escena) i intercanviar-los amb aplicacions com el Blender, Mari, Nuke i Natron.