*.csv

El .csv és l'abreujament de valors separats per comes. És un format de full de càlcul obert i de text pla. Atès que el format CSV és text pla en si mateix, és possible utilitzar un programa de full de càlcul o fins i tot un editor de text per a editar el fitxer *.csv.

El Krita admet la versió CSV que utilitza el TVPaint per a transferir animació en capes entre aquests dos programes i, probablement, amb altres com el Blender. No es tracta d'un format de seqüència d'imatges, així que utilitzeu les funcions de càrrega i desament de documents al Krita en comptes dels elements del menú Importa fotogrames d'animació i Renderitza l'animació.

El format consisteix en un fitxer de text amb l'extensió .csv, juntament amb una carpeta amb el mateix nom i una extensió .frames. El fitxer CSV i la carpeta hauran d'estar a la mateixa ubicació del camí. El fitxer de text conté els paràmetres per a l'escena, com la resolució i la velocitat dels fotogrames del camp, i també conté el full d'exposició per a les capes. La carpeta conté els fitxers d'imatge *.png. A diferència de les seqüències d'imatge, una instància de fotograma clau només serà un únic fitxer i el full d'exposició l'enllaçarà amb un o més fotogrames en la línia de temps.

../../_images/Csv_spreadsheet.png

Un fitxer .csv com a full de càlcul al LibreOffice Calc.

El Krita pot exportar i importar aquest format. Es recomana utilitzar l'espai de color sRGB de 8 bits, ja que és l'únic espai de color per al TVPaint. Les capes de grup i les màscares de capa no estan admeses.

El TVPaint només pot exportar aquest format per si mateix. Al TVPaint 11, utilitzeu l'opció Exporta a... del menú Fitxer, i a la finestra Exporta el metratge utilitzeu la pestanya Clip: estructura de les capes.

../../_images/Csv_tvp_csvexport.png

Exportant a .csv al TVPaint.

Per a tornar a importar aquest format al TVPaint hi ha una extensió de script en el llenguatge George. Consulteu la secció Paquets, connectors i terceres parts («Packs, Plugins, Third party») del fòrum de la comunitat del TVPaint per a obtenir més informació i també si necessiteu ajuda per a altre programari. Moho/Anime Studio i Blender també tenen connectors per a importar aquest format.