*.webp

El WebP és un format de fitxer basat en la especificació del contenidor RIFF que, com el *.heif i *.avif, es construeix sobre un còdec de vídeo (VP8) per a donar suport a la Comprimir la imatge sense pèrdua i amb pèrdua. El WebP tendeix a ser utilitzat en gran manera als llocs web, encara que no tots els llocs web admeten la pujada d'aquests fitxers. Si teniu allotjament propi, podreu investigar si el WebP és una millora sobre el *.jpg o el *.png. No obstant això, no està àmpliament admès pels editors d'imatges, de manera que si esteu col·laborant amb altres artistes, pot ser millor utilitzar un format de fitxer diferent.

El Krita ha permès una exportació senzilla de WebP durant un temps, però des de la 5.1 admet totes les opcions d'exportació ofertes per la libwebp.

Opcions d'exportació:

En lloc de fer-vos responsable de la configuració precisa, l'exportador WebP provarà diferents tècniques per a comprimir millor. Proporcioneu un objectiu (una qualitat donada o una mida de fitxer determinada) i s'intentarà aconseguir aquest objectiu. Per a fer-ho, podrà intentar refer un pas concret del procés de codificació diverses vegades. Al final, el que haureu de triar és si voleu un resultat d'alta qualitat a costa d'una exportació lenta o una exportació ràpida a costa de la qualitat.

General:

Predefinit:

El WebP ofereix alguns predefinits per a un tipus de fotografia donat. Per a les imatges estilitzades, utilitzeu Dibuix de línies, per a les imatges pictòriques, utilitzeu Vertical o Fotografia exterior.

Compressió sense pèrdua:

Utilitzeu el mode de compressió sense pèrdua, aquest és un algorisme lleugerament diferent, el qual és més pesat però dona millors resultats per a contrastos més definits.

Qualitat:

Control lliscant per a la qualitat.

Amb Compressió sense pèrdua, 0% significa que la biblioteca utilitzarà la quantitat més petita de trucs algorítmics per a reduir la mida del fitxer. Això significa temps ràpid de desament, a costa de fitxers més grans. Al revés, el 100% significa que s'utilitzaran tots els trucs algorítmics, portant a una mida de fitxer més petita, però desar-los trigarà més. El primer és el millor per a una situació en què la velocitat és més important que la mida, com ara els fitxers que compartiu a través d'USB. L'últim és útil per a situacions en les quals la grandària de l'arxiu pot convertir-se en un problema, com servir-lo per Internet.

Sense Compressió sense pèrdua, la informació de la imatge considerada redundant s'eliminarà, en lloc de comprimir-la. Això vol dir que al 0%, es perdrà més informació i, per tant, s'aconsegueix la mida de fitxer més petita. Això també redueix la qualitat general. Per contra, el 100% eliminarà la menor quantitat d'informació de la imatge i, per tant, mantindrà la qualitat a costa d'una mida de fitxer gran.

Compromís

Un control lliscant que permet seleccionar si la velocitat de desament és més important que la qualitat.

Tramat:

Això activa el tramatge, el qual permet emmagatzemar menys colors mentre es mantenen bons degradats.

Avançat

Intensitat SNS:

Especifica la intensitat de l'algorisme d'ombreig de soroll espacial, el qual intenta veure si les parts de la imatge es poden comprimir millor que altres parts.

Intensitat del filtre:

Intensitat del filtre de desblocatge («deblocking»). El 0% voldrà dir que no hi ha cap filtratge després de la descodificació, amb l'augment de la intensitat del filtre la imatge apareixerà més suau.

Agudesa del filtre:

Defineix l'agudesa del filtre de desblocatge, amb 0 sent el més agut i 7 el menys agut.

Tipus de filtre:

Tipus de filtre de desblocatge, les opcions són Fort i Senzill.

Compressió del pla alfa:

Si s'ha de comprimir sense pèrdua el canal alfa (Sense pèrdua) o es descarta (Cap). Cap

Filtratge predictiu per al pla alfa:

Si s'ha d'utilitzar el filtratge predictiu per a l'alfa/transparència. Millor intentarà tots els modes de filtratge predictiu potencials abans de decidir quin s'ha d'utilitzar, fent-lo més lent que Ràpid, el qual només farà una suposició i ho seleccionarà.

Qualitat del pla alfa:

Qualitat de compressió del canal alfa. 0% significa mida més petita, 100% significa sense compressió. Només amb Compressió del pla alfa establerta a Sense pèrdua.

Mostra comprimit:

Indica a la «libwebp» que ometi el pas de filtratge en bucle. Pot afectar negativament la qualitat del fitxer final.

Codificació multifil:

Utilitza multifil per a la codificació, si és possible.

Redueix l'ús de la memòria:

Intenta reduir l'ús de la memòria a costa de la velocitat.

Exacte:

Conserva els valors RGB en àrees transparents en lloc de deixar-los per defecte en negre transparent.

Usa YUV definida:

Si s'ha d'utilitzar la conversió RGB a YUV més lenta, però més precisa.

Compressió amb pèrdua

Les opcions següents només s'apliquen si Compressió sense pèrdua està desactivada.

Mida final:

Especifica la quantitat de bytes per a l'objectiu.

PSNR final:

PSNR vol dir «Peak Signal to Noise Ratio», en català Pic de la Relació senyal-soroll <https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio_>, i indica quant soroll té la imatge. Els valors més alts signifiquen que s'accepta menys soroll.

Segments:

En quants segments el còdec de vídeo VP8 pot dividir la imatge. El VP8 accepta entre 1 i 4 segments.

Particions:

Estableix quantes particions pot utilitzar el còdec VP8 per a emmagatzemar la informació de descompressió. Ha d'estar entre 0 i 3. Per defecte és 0 per a facilitar la descodificació.

Intensitat del filtre d'ajust automàtic:

El codificador passarà un temps afinant i seleccionant les millors opcions de filtre abans de codificar.

Passos d'entropia:

Nombre de passades a fer per a seleccionar la millor opció entre la mida de l'objectiu i la PSNR de l'objectiu.

Emula la mida JPEG:

El codificador intentarà fer coincidir la mida d'un JPEG de dimensions similars.

Qualitat mínima:

S'utilitza amb «passos d'entropia», la qualitat permesa més baixa de la imatge.

Qualitat màxima:

S'utilitza amb «passos d'entropia», la qualitat permesa més alta de la imatge.

Filtre de processament:

Si s'ha d'afegir Tramat pseudoaleatori a la imatge abans de convertir RGB a YUV.

Compressió sense pèrdua

Les opcions següents només funcionen activant Compressió sense pèrdua.

Límit de partició:

Limita com és de gran un segment donat, en bytes. Com més gran sigui això, menys informació possible s'emmagatzema per segment.

Gairebé sense pèrdua:

El codificador és capaç d'ajustar mínimament els valors dels píxels perquè es comprimeixin millor en mode de compressió sense pèrdua. Això activa aquesta característica. Activa automàticament Compressió sense pèrdua.