*.jpg

Els .jpg, .jpeg o .jpeg2000 són una família de formats de fitxers dissenyats per a codificar les fotografies.

Les fotografies tenen el problema que tenen molt pocs degradats, el qual vol dir que no podreu crear un índex del fitxer com podeu fer-ho amb el *.gif i esperar que el resultat sigui bo. El que fa el JPEG és que converteix el fitxer en un espai de color perceptiu (YCrCb) i comprimeix els canals que codifiquen els colors, mantenint sense comprimir el canal que conté la informació relativa a la claredat. Això funciona molt bé, ja que la vista dels ulls humans no és tan sensible a la coloració com a la claredat relativa. El JPEG també utilitza altres tècniques de compressió amb pèrdua, com utilitzar ones de cosinus per a descriure els contrastos de la imatge.

Tanmateix, vol dir que el JPEG s'hauria d'utilitzar en determinats casos. Per a imatges amb molts degradats, com ara pintures a escala completa, en aquests casos el JPEG té un millor rendiment que el *.png i el *.gif.

Però, per a les imatges amb molts contrastos més definits, com ara estils de text i de còmic, el PNG és una opció molt millor malgrat una mida de fitxer més gran. Per a les imatges en escala de grisos, els *.png i *.gif definitivament seran més eficients.

Com que el JPEG utilitza la compressió amb pèrdua, no es recomana desar el mateix JPEG múltiples vegades. La compressió amb pèrdua farà que el fitxer redueixi la qualitat cada vegada que el deseu. Aquest és un problema fonamental amb els mètodes de compressió amb pèrdua. En canvi, utilitzeu un format de fitxer sense pèrdua o un format de fitxer per a treballar mentre esteu treballant en la imatge.