*.gih

El format de mànega d'imatge del GIMP. El Krita el pot obrir i desar, així com importar a través de la pestanya Pinzell predefinit.

Mànega d'imatge vol dir que aquest format de fitxer permet emmagatzemar múltiples imatges i després establir algunes opcions per a especificar com sortiran les múltiples imatges.

../../_images/Gih-examples.png

De dalt a baix: Incremental, Pressió i Aleatori.

Dimensió i posicions.

El format de mànega d'imatge del GIMP permet múltiples dimensions per a un pinzell donat. Podríeu, per exemple, tenir una dimensió que s'actualitzi de forma incremental i una que s'actualitzi segons la pressió, o que s'actualitzi a l'atzar. En exportar, el Krita emprarà les posicions per a subdividir les capes per dimensió. Si teniu una imatge de 24 capes i tres posicions, i la primera dimensió s'estableix a 2, la segona a 4 i la tercera a 3, el Krita dividirà 24 en 2 grups de 12, cadascun dels quals tindrà imatges úniques per a les 2 parts de la primera dimensió. Després, aquests 2 grups de 12 es dividiran en 8 grups de 4, cadascun dels quals tindrà puntes de pinzell úniques per a les quatre parts de la segona dimensió, i finalment, les tres imatges agrupades tindran un pinzell únic per a la dimensió final.

Llavors, la següent imatge tindrà una taula on la dimensió 1 és única en un dels 4 números, mentre que la dimensió 2 és única en una de les 3 formes. Per tant, les nostres posicions per a la dimensió 1 i la dimensió 2 hauran de ser 4 i 3 respectivament. Ara, per a ordenar les capes, primer haureu de subdividir la taula per la primera dimensió i després per la segona. Acabarem amb tres capes cadascuna per a una forma en la segona dimensió però per al primer número, després tres capes més, cadascuna per a una forma, però després per al segon número, i així successivament.

../../_images/gih_multi_dimension_explaination.png

Vegeu la documentació del GIMP per a obtenir una explicació més detallada.

Opcions per al format de mànega d'imatge del GIMP:

Constant

Emprarà la primera imatge, independentment de quina sigui.

Incremental

Pintarà les capes d'imatge en seqüència. Això és bo per a les imatges que es poden encadenar per a crear un patró.

Pressió

Pintarà les imatges en funció de la pressió. Això és bo per als pinzells que imiten els pèls d'un pinzell natural.

Aleatori

Dibuixarà les imatges de manera aleatòria. Això és bo per a les col·leccions d'imatges que s'utilitzen en el pintat ràpid, així com a les imatges que generen textura. O potser més símbols gràfics.

Angle

Utilitza l'angle d'arrossegament per a determinar amb quina imatge dibuixar.

Quan exporteu un fitxer del Krita com a .gih, també obtindreu l'opció per a establir l'espaiat predeterminat, l'opció per a establir el nom (molt important per a trobar-lo a la interfície d'usuari) i la possibilitat de triar entre generar o no la màscara des dels colors.

Usa el color com a màscara

Convertirà els valors més foscos de la imatge com els que pinten i els més blancs com a transparents. Desmarqueu aquesta opció si utilitzeu imatges en color per al pinzell.

Tenim una pàgina per a les puntes de pinzell del Krita sobre com crear el vostre propi pinzell GIH.