*.pdf

El .pdf és un format destinat a garantir que un document tingui el mateix aspecte en tots els ordinadors. Es va fer popular perquè permet al creador assegurar-se que el document es vegi igual i no pugui ser canviat pels lectors. En aquests dies és un estàndard obert i hi ha una gran varietat de programes que poden llegir i desar els PDF.

El Krita pot obrir els PDF amb múltiples capes. Actualment no hi ha exportació a PDF, ni està previst. Per a crear un PDF amb les imatges del Krita, utilitzeu l'Scribus.

Si bé els PDF es poden veure a través de la majoria dels navegadors, també poden ser molt pesats i, per tant, no es recomanen fora dels documents oficials. Les impressores domèstiques sovint els accepten.