Renk Uzayı Boyutu

Krita’nın renk uzayı tarayıcısını kullanarak, birden çok ve farklı uzay boyutları olduğunu görebilirsiniz.

../../_images/Basiccolormanagement_compare4spaces.png

Bunlar görselinizi nasıl etkiler ve onları neden kullanasınız?

Büyük bir uzay kullanmanın üç birincil gerekçesi vardır:

  1. Renkleri göremeseniz bile bilgisayar programı onları anlar ve onlarla renk matematiği yapabilir.

  2. Programlar ve aygıtlar arasında veri aktarımı yapmak için pek çok CMYK profili, bazı yerlerde bizim öntanımlı sRGB profilimizden daha büyük olabilirken, bazı yerlerde de daha küçük olabilir. En iyi dönüşümü elde etmek için görselinizi hem ekran hem de yazıcı profilinizi kapsayan bir uzaya yerleştirin.

  3. Arşiv amaçlı olarak. Başka bir deyişle, gelecekteki monitörler belki günümüzdekinden daha çok renk gösterebilecekler (önden bilgi: şimdiden gösteriyorlar bile) ve bu sizin bu duruma hazır olmanızı sağlar.

Aşağıdaki gradyanları değişik uzaylarda karşılaştıralım:

../../_images/Basiccolormanagement_gradientsin4spaces_v2.jpg ../../_images/Basiccolormanagement_gradientsin4spaces_nonmanaged.png

Solda, bir ACES sRGBtrc v2 profili iliştirilmiş, yapaylıkla dolu, renk yönetimli bir JPEG dosyamız var (veya yok, yoksa o zaman renkler arasındaki tam farkı daha net görebilirsiniz). Bu, gerçek renklerin bir yaklaşımını vermelidir. Sağda, ana dosyadan Krita’ya dönüştürülmüş bir sRGB PNG’miz var.

Gradyanların her biri, verilen bir kanalın en büyük gradyanından gelir. Gördüğünüz üzere, ACES renk uzayının orta tonu, RGB renk uzayının orta tonundan çok daha parlaktır; bunun nedeni ise ana renklerin birbirinden daha uzak olmasıdır.

Bunun bizim için anlamı, süzgeçleri karıştırmaya veya uygulamaya başladığımızda, Krita’nın görünenden daha yüksek değerler çıkarabilmesi; ancak aynı zamanda daha doğru karışımlar ve gradyanlar üretebilmesidir. Özellikle renk düzeltirken, daha büyük alan daha kesin bilgi vermeye yardımcı olabilir.

LUT kullanan bir ekran profiliniz varsa görselinizin nasıl görüneceği üzerine bir belirti sunmak için algısal kullanabilirsiniz.

Bantlanma görmek istemiyorsanız daha büyük uzayların dezavantajı daha fazla kesinlik gerektirmesidir, bu nedenle daha büyük bir alan seçerken kanal başına en az 16 bit olduğundan emin olun.