Dosya Biçimleri

Bu kategori, grafik dosya biçimleri içindir. Çoğu dosya biçimi üzerine Vikipedi’den bilgi alınabilir; ancak bu, biçimin ne için kullanılabileceği ve güçlü/zayıf yönleri üzerine bilgi içermeyebilir.

Bu kategoride bunları yeni başlayanlar tarafından okunabilecek biçimde açıklamaya çalışıyoruz.

Genel olarak dosya biçimleri konusunda kişilerin dikkat ettiği şu özellikler vardır:

Sıkıştırma

Sıkıştırma, dosya biçiminin görseli olabildiğince az veriyle tanımlamaya çalışmasıdır; böylece ortaya çıkan dosya kalite kaybı olmadan olabildiğince küçük olur.

Genel olarak gördüğümüz şey, diskte küçük olan biçimlerin ya görselin kalitesini kaybettiği ya da bilgisayarın görselin nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için çok zaman harcamasını gerektirdiğidir.

SVG gibi vektör dosya biçimleri, ikincisinin tipik bir örneğidir. Gerçekten küçüktürler; çünkü onları oluşturmak için kullanılan teknoloji matematiğe dayalıdır, bu nedenle yalnızca matematik değişkenlerini saklar ve çok yüksek kaliteye ulaşabilir. Dezavantajı, bilgisayarın nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için çok zaman harcaması ve bazen farklı programların değerleri yorumlamak için farklı yolları olmasıdır. Ayrıca, vektör dosya biçimleri, Krita’nın uzmanlaştığından çok farklı bir çalışma yöntemi olan vektör grafiklerini ifade eder.

JPG veya WebP gibi kayıplı dosya biçimleri, diskte az yer kaplayan; ancak kaliteyi düşüren görsellerin tipik bir örneğidir. Bu biçimler, en iyi olarak yalnızca belirli kullanımlarda sonuç verirler. Kayıplı demek, dosya biçiminin dosya boyutunu azaltmak için hızlı ve gevşek oynatıldığı demektir.

Tam tersi olarak, PNG, GIF veya BMP gibi biçimler kayıpsız biçimlerdir ve diskte çok daha fazla yer kaplarlar. Bu biçimler, kaliteyi olduğu gibi korurlar.

Bir de, üzerinde çalışılmak için tasarlanan Krita’nın KRA, Gimp’in XCF, Photoshop’un PSD biçimi ve dosya alış-veriş biçimleri olarak tasarlanan ORA ve EXR gibi biçimler vardır. Bunlar, sabit sürücüdeki en ağır biçimlerdir ve genellikle onları açmak için özel programlar gerektirirler; ancak öte yandan bunlar, çalışma ortamınızı sağlam tutmak ve içlerindeki tüm katmanları ve kılavuzları tutmak için tasarlanmışlardır.

Üst Veri

Üst veri, bir dosya biçiminin gerçek görsel içeriğinin dışında bilgi içerme yeteneğidir. Bu, oluşturma tarihi, yazarın adı, görselin açıklaması gibi kişiler tarafından okunabilen veriler olabileceği gibi, bilgisayara dosyanın içindeki renklerin nasıl olması gerektiğini anlatan bir ICC profili gibi bilgisayar tarafından okunabilen bir veri türü de olabilir.

Kamuya Açıklık

Bu biraz garip bir kalitedir; ancak dosyayı açmanın veya kurtarmanın ne kadar kolay olduğu ve ne kadar geniş çapta desteklendiği ile ilgilidir.

PSD gibi çoğu içsel dosya biçim tamamen kapalıdır ve dışarıdaki kişilerin Photoshop’u açmadan içindeki verileri kurtarması gerçekten güçtür. Diğer örnekler, kamera üreticisine göre farklı özellikler gösteren ham kamera dosyalarıdır.

Bir vektör dosya biçimi olarak SVG, spektrumun diğer ucunda yer alır ve herhangi bir metin düzenleyiciyle açılıp düzenlenebilir.

Çoğu biçim bunların arasındadır ve bu nedenle biçimin ne kadar geniş çapta desteklendiği konusu da vardır. JPG ve PNG kişi gözüyle okunamaz veya düzenlenemez; ancak programların büyük çoğunluğu bunları açabilir, bu da sahibinin bunlara kolayca erişebileceği anlamına gelir.

İçerik