*.webp

WebP, *.heif ve *.avif’e benzer bir biçimde, Kayıplı ve Kayıpsaz Görsel Sıkıştırma desteklemesi için bir video kodlayıcısı (VP8) üzerine yapılmış RIFF kapsayıcısı belirtimi tabanlı bir dosya biçimidir. WebP genelde web siteleri için kullanılır; ancak çoğu web sitesi bu dosya biçimini desteklemeyebilir. Web sitenizi kendiniz barındırıyorsanız ve WebP’nin *.jpg veya *.png üzerine bir geliştirme olup olmadığını deneyebilirsiniz. Tüm görsel düzenleyicileri henüz bu biçimi genişçe desteklemeyebilir, bu nedenle başkalarıyla ortak çalışıyorsanız başka bir dosya biçimi kullanmanız yerinde olabilir.

Krita’da bayağıdır temel WebP dışa aktarma desteği vardı; ancak 5.1 sürümünden bu yana libwebp’nin sunduğu tüm dışa aktarma seçenekleri desteklenir.

Dışa Aktarma Seçenekleri:

Kesin ayarlardan sizi sorumlu tutmak yerine, WebP dışa aktarıcısı daha iyi sıkıştırmak için farklı teknikler deneyecektir. Hedeflemek için bir hedef (belirli bir kalite veya belirli bir dosya boyutu) verirsiniz ve o hedefe ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Bunu yapmak için, aslında kodlama işleminin belirli bir adımını birkaç kez yeniden yapmayı deneyebilir. Sonunda, yavaş bir dışa aktarma pahasına yüksek kaliteli bir sonuç mu yoksa kalite pahasına hızlı bir dışa aktarma mı istediğinize karar vermeniz gerekecek.

Genel:

Önayar:

WebP, vereceğiniz bir fotoğraf türü için bazı önayarlar sunar. Stilize görseller için Çizgi Çizimi, resimsel görseller için Portre veya Dış mekan fotoğrafı kullanın.

Kayıpsız Sıkıştırma:

Kayıpsız sıkıştırma kipini kullanın, bu daha ağır olan çok az değişik bir algoritmadır; ancak keskin karşıtlıklar için daha iyi sonuçlar verir.

Kalite:

Kalite için kaydırıcı.

Kayıpsız Sıkıştırma ile %​0, dosya boyutunu ufaltmak için kitaplığın olabildiğince en az sayıda algoritmasal hileler kullanacağı anlamına gelir. Bu, büyük dosya boyutu ile hızlı kaydetme zamanları anlamına gelir. Tam tersine, %​100 ise tüm algoritmasal hilelerin kullanılacağını; ancak dosya kaydetme hızının yavaş olacağını belirtir. Birincisi, USB yoluyla paylaştığınız dosyalar gibi hızın boyuttan daha önemli olduğu durumlar için en iyisidir. İkincisi, dosyayı İnternet üzerinden sunmak gibi dosya boyutunun sorun olabileceği durumlar için kullanışlıdır.

Kayıpsız Sıkıştırma olmadan gereksiz addedilen görsel bilgisi sıkıştırılmaz; ancak kaldırılır. Bu, %​0 ile çoğu bilginin kaybedileceği ve olabildiğince en küçük dosya boyutunun alınacağı anlamına gelir. Bu, genel kaliteyi de düşürür. Tam tersine, %​100 ise olabildiğince en az miktarda bilgiyi kaldırır ve büyük bir dosya boyutuyla kaliteyi korur.

Ödün

Kaydetme hızının kaliteden daha önemli olup olmadığını seçmenizi sağlayan bir kaydırıcı.

Titreme

Bu, iyi gradyanları korurken daha az rengin saklanmasına izin veren titreme özelliğini etkinleştirir.

Gelişmiş

SNS Gücü:

Görselin bazı bölümlerinin diğer bölümlerden daha iyi sıkıştırılıp sıkıştırılamayacağını görmeye çalışan Uzamsal Gürültü Şekillendirme algoritmasının gücünü belirtir.

Süzgeç Gücü:

Blokaj giderme süzgecinin gücü. %​0, kod çözme işleminden sonra süzme olmadığı anlamına gelir, artan süzgeç gücüyle görsel daha pürüzsüz görünür.

Süzgeç Keskinliği:

0 en keskin ve 7 en az keskin olmak üzere blokaj giderme süzgecinin keskinliğini tanımlar.

Süzgeç Türü:

Blokaj giderme süzgecinin türü, seçenekler Güçlü ve Basit’tir.

Alfa Düzlemi Sıkıştırması

Alfa kanalını kayıpsız olarak sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağ (Kayıpsız) veya tamamen atılacağı (Yok). Yok

Alfa Düzlemi için Öngörülebilir Süzme

Alfa/Saydamlık için öngörüye dayalı süzmenin kullanılıp kullanılmayacağı. En İyi, hangisinin kullanılacağına karar vermeden önce tüm potansiyel öngörüye dayalı süzgeç kiplerini deneyecek ve onu yalnızca bir öngörü yapıp onu seçen Hızlı’dan daha yavaş yapacaktır.

Alfa Düzlemi Kalitesi:

Alfa kanalı için sıkıştırma kalitesi. %​0 en küçük boyut anlamına gelir, %​100 sıkıştırma olmadığı anlamına gelir. Yalnızca Alfa Düzlemi Sıkıştırması Kayıpsız olarak ayarlandığında geçerlidir.

Sıkıştırılmış Göster:

libwebp’e döngü içi süzme adımını atlamasını söyler. Nihai dosyanın kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Çok İş Parçacıklı Kodlama:

Olanaklıysa çok iş parçacıklı kodlama kullanın.

Bellek Kullanımını Azalt:

Hız pahasına bellek kullanımını azaltmaya çalışın.

Tam:

RGB değerlerini öntanımlı olarak saydam siyah olarak ayarlamak yerine saydam alanlarda koruyun.

Keskin YUV Kullan:

Daha yavaş; ancak daha doğru RGB’den YUV’ye dönüştürmenin kullanılıp kullanılmayacağı.

Kayıplı Sıkıştırma

Aşağıdaki seçenekler yalnızca Kayıpsız Sıkıştırma kapalıysa geçerlidir.

Hedef Boyutu:

Hedeflenecek bayt miktarını belirtin.

Hedef PSNR:

PSNR, Tavan Sinyal Gürültü Oranı <https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio_> anlamına gelir ve görselin ne kadar gürültüye sahip olduğunu gösterir. Daha yüksek değerler, daha az gürültünün kabul edildiği anlamına gelir.

Bölütler:

VP8 video kodlayıcısı bileşeninin görseli kaç bölüte ayırabileceği. VP8, 1-4 bölütü kabul eder.

Bölüntüler:

VP8 kodlayıcısı bileşeninin sıkıştırma açma bilgisini depolamak için kaç bölüm kullanabileceğini ayarlar. 0 ile 3 arasında olmalıdır. Kod çözmeyi kolaylaştırmak için öntanımlı değer 0’dır.

Süzgeç Gücünü Kendiliğinden Ayarla

Kodlayıcı, kodlamadan önce en iyi süzgeç seçeneklerini ayarlamak ve seçmek için biraz zaman harcayacaktır.

Entropi Geçişleri:

Hedef boyutu ve hedef PSNR arasında en iyi seçeneği seçmek için yapılacak geçiş sayısı.

JPEG Boyutunu Öykün:

Kodlayıcı, benzer boyutlardaki bir JPEG’in boyutunu eşleştirmeye çalışacaktır.

En Düşük Kalite:

‘Entropi Geçişleri’ ile birlikte kullanılır; görsel için izin verilen en düşük kaliteye karşılık gelir.

En Yüksek Kalite:

‘Entropi Geçişleri’ ile birlikte kullanılır; görsel için izin verilen en yüksek kaliteye karşılık gelir.

Önden İşleme Süzgeci:

RGB’yi YUV’a dönüştürmeden önce görsele Sahte Rastgele Titreme eklenip eklenmeyeceği.

Kayıpsız sıkıştırma

Aşağıdaki seçenekler yalnızca Kayıpsız Sıkıştırma açıksa çalışır.

Bölüntü Sınırı:

Belirli bir bölütün bayt türünden ne kadar büyük olduğunu sınırlayın. Bu ne kadar yüksek olursa bölüt başına o kadar az olası bilgi depolanır.

Kayıpsıza Yakın:

Kodlayıcı, kayıpsız sıkıştırma kipinde daha iyi sıkıştırmaları için piksel değerlerini en düşük düzeyde ayarlayabilir. Bu, bu özelliği etkinleştirir. Kendiliğinden olarak Kayıpsız Sıkıştırma’yı tetikler.