*.gih

GIMP Görsel Hortumu dosya biçimi. Krita bunları açmanın ve kaydetmenin yanında önceden tanımlı fırça sekmesi ile içe aktarabilir.

Görsel Hortumu, bu dosya biçiminin birden çok görseli saklamanıza ve ardından birden çok görselin nasıl çıktı alınacağını belirtmek için bazı seçenekler ayarlamanıza izin verdiği anlamına gelir.

../../_images/Gih-examples.png

Yukarıdan aşağıya: Artımlı, Basınç ve Rastgele

Boyutlar ve sıralar.

GIMP görsel hortumu biçimi, belirli bir fırça için birden fazla boyuta izin verir. Örneğin, artımlı olarak güncellenen ve basınçla güncellenen veya rastgele güncellenen bir boyutunuz olabilir. Dışa aktarmanın ardından Krita, katmanları boyut başına alt bölümlere ayırmak için dereceleri kullanacaktır. 24 katmanlı bir görseliniz ve üç sıranız varsa ve birinci boyut 2’ye, ikinci boyut 4’e ve üçüncü boyut 3’e ayarlanmışsa Krita 24’ü her biri birinci boyutun 2 parçası için benzersiz görsellere sahip 12’şerli 2 gruba ayıracaktır. Daha sonra 12 kişilik bu 2 grup, her biri ikinci boyutun dört bölümü için benzersiz fırça uçlarına sahip 4’lü 8 gruba bölünür ve son olarak, gruplanan üç görselin her biri son boyut için benzersiz bir fırçaya sahiptir.

Aşağıdaki görselde 1. boyutun 4 sayıdan birinde benzersiz olduğu ve 2. boyutun 3 şekilden birinde benzersiz olduğu bir tablo var. Yani 1. boyut ve 2. boyut için sıralamalarımız sırasıyla 4 ve 3 olmalıdır. Şimdi, katmanları sıralamak için tabloyu önce birinci boyuta, sonra ikinci boyuta göre alt bölümlere ayırmanız gerekir. Böylece, her biri ikinci boyuttaki bir şekil için üç katman elde ederiz; ancak ilk sayı için, sonra her biri bir şekil için, ancak sonra ikinci sayı için ve bu şekilde süren üç katman daha.

../../_images/gih_multi_dimension_explaination.png

Daha ayrıntılı bir açıklama için GIMP belgelendirmesine bir göz atın.

GIMP Görsel Hortumu biçimi seçenekleri:

Sabit

Bu, ne olursa olsun ilk görseli kullanır.

Artımlı

Bu, görsel katmanlarını sırayla boyar. Bir desen oluşturmak için birlikte dokunabilecek görseller için yararlıdır.

Basınç

Bu, görsellere basınca göre boyar. Bir doğal fırçanın kıllarını taklit eden fırçalar için yararlıdır.

Rastgele

Bu, görselleri rastgele çizer. Hızlı boyamada kullanılan görsel koleksiyonları ve doku üretern görseller için yararlıdır. Grafik semboller de olabilir.

Açı

Bu, çizilecek görseli belirlemek için sürükleme açısını kullanır.

Bir Krita dosyasını .gih olarak dışa aktarırken; öntanımlı boşluklandırma, adı koyma olanağı (arayüzde ararken yararlıdır) ve renklerden maske üretilip üretilmeyeceği seçeneklerini de alırsınız.

Rengi Maske Olarak Kullan

Bu, görselin en koyu değerlerini boyayan değerler ve en beyaz değerleri saydam hale getirecektir. Fırça için renkli resimler kullanıyorsanız bunun işaretini kaldırın.

Kendi GIH fırçalarınızı nasıl oluşturacağınız için Krita fırçaları ucu sayfası sayfasına bakın.