*.exr

.exr, kayan noktalı bit derinlikleri kaydetmek ve yüklemek için birincil dosya biçimidir ve bu görselleri yüklemek ve kaydetmek için yapılan kitaplığın tamamen açık kaynak olması nedeniyle ana dosya alış-veriş biçimii olarak da kullanılır.

Kayan noktalı bit derinlikleri, bilgisayar grafikleri endüstrisi tarafından bir kamera veya bir bilgisayar sunucu aracılığıyla yapılabilen, sahne başvurulu değerleri kaydetmek için kullanılır. Sahne başvurulu değerler, dosyanın beyazdan daha beyaz değerlere sahip olabileceği anlamına gelir; bu da, bu tür bir dosyanın günbatımı gibi aydınlatma koşullarını çok doğru bir biçimde kaydedebileceği anlamına gelir. Bu EXR dosyaları daha sonra gerçekçi aydınlatma oluşturmak için bir sunucu içinde kullanılabilir.

Krita, EXR’yi üzerini boyama amacıyla yükleyebilir ve kaydedebilir (evet, Krita sahne başvurulu değerlerle boyayabilir) ve Blender, Mari, Nuke ve Natron gibi uygulamalarla değişim yapabilir.