*.heif ve *.avif

Yüksek Verimli Görsel Biçimi (*.heif, *.heic) ve kuzeni AVI Görsel Biçimi (*.avif), verilerini depolamak için video kod çözücüleri (H264, H265 ve AV1) kullanan biçimlerdir. Cep telefonları tarafından yaygın olarak kullanılırlar ve *.avif biçiminin yakın zamanda tüm web tarayıcılarında kullanılabilir olması beklenmektedir.

Krita, bu biçimlere Gri Tonlu ve RGB kaydetmeyi destekler. Dahası, 8 bit, 16 bit tamsayıları 12 bit ve 16-32 bit kayan noktalı değerleri 12 bit olarak bir HDR renk uzayıyla kaydetmeyi destekler.

*.png ve *.jpg ile karşılaştırıldığında, bu biçimler dokuları daha iyi sıkıştırabilmek adına onları düzleştirme eğilimine sahiptir; bu nedenle birçok pürüzsüz gradyana sahip keskin görsellerde çok iyilerdir. Pek çok dokulu ve ayrıntılı görseller ayrıntılarını kaybedebilir (örneğin kedi bıyıkları kaybolabilir), bu yüzden *.jpg daha uygun kaçabilir.

İçe Aktarma Seçenekleri

Krita, bu biçimlerin işleyebileceği tüm renk uzaylarını destekler ve işleyemediği birkaç biçim olması durumunda dönüştürür. Bu, Krita’nın gerektiğinde uygun ICC profilini seçmesi veya oluşturmasıyla büyük ölçüde otomatikleştirildi.

HDR görselleri, yani Perceptual Quantizer, Hybrid Log Gamma veya SMPTE ST 428 aktarım işlevlerine sahip görseller, o renk uzayının doğrusal 32 bit kayan nokta sürümüne dönüştürülecektir.

Ancak, Krita şu anda HLG verisinin ekrana gönderilmesini desteklemediğinden Hybrid Log Gamma’nın arada fazladan bir dönüştürme adımına gereksinimi vardır. Bu sahne doğrusalından ekran doğrusalına dönüşümü için ekran gaması ve en yüksek parlaklık bilginizi bilmesi gerekir. Öntanımlı parlaklık ve gama değerleri, HLG’den PQ’ya dönüştürme için kullanılanlardır ve büyük olasılıkla monitörünüz Krita’nın HDR’sini görüntüleyebildiğinde en iyi seçeneğinizdir. Bu görseli HLG ile dışa aktarırken, burada ters OOTF için aynı değerlerin yeniden kullanılması önerilir.

Hybrid Log Gamma OOTF Uygula

Ek dönüştürme adımının uygulanıp uygulanmayacağı. Bu, sahne doğrusal değerlerini doğrusal görüntülemek için dönüştürür ve bu nedenle gerekliliği tamamen HDR iş akışınıza bağlıdır. Kuşkunuz varsa uygulayın.

Gama

Yaklaşık ekran gaması. PQ’ya dönüştürme için öntanımlı değer 1,2’dir.

Parlaklık

En yüksek ekran parlaklığı. PQ’ya dönüştürme için öntanımlı değer 10.000 cd/m²’dir.

Dışa Aktarma Seçenekleri

Kayıpsız

Kayıpsız kodlama seçeneklerini kullanın. :guilabel:`Kayıplı Gelişmiş Ayarlar`ı devre dışı bırakır.

Kayıplı Gelişmiş Ayarlar
Kalite

Kodlayıcının sıkıştırma yerine kaliteye ne kadar öncelik vermesi gerektiğini belirler. Daha yüksek değerler daha iyi görünür; ancak daha düşük değerler daha düşük dosya boyutuna sahiptir.

Kroma

Kroma Alt Örnekleme ayarları. İnsanlar bir görselin parlaklığına renkliliğinden daha duyarlıdır, bu nedenle bir görselin renklerini yarıya indirmek, bir görseli sıkıştırmanın çok yararlı bir yolu olabilir. Az sayıda keskin karşıtlığa sahip görsellerde bu en iyi şekilde kullanılır; çünkü azaltılmış çözünürlüğün en belirgin olduğu yer burasıdır.

420

Görselin parlaklığı tam çözünürlükte olacak, renklilik ise her iki boyutta da yarıya inecek.

422

Görselin parlaklığı tam çözünürlükte olacak, renklilik ise yatay olarak yarıya inecektir.

444

Görselin hem parlaklığı hem de renkliliği tam çözünürlükte olacaktır.

Dönüştürme Ayarları

Bunlar yalnızca kayan noktalı görsellerde görünür ve değeri 1,0’ın üzerinde olan görselleri belirli bir aktarım işleviyle kodlayarak HDR görseller olarak depolamak için kullanılır.

Uzay:

Doğru renk alanının kodlanması, geçerli renk alanının “ITU H.273 CICP” [ituh273] değerleri ile ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır, çünkü “PQ”, “HLG” ve “SMPTE ST 428” bu şekilde saklanır. Rec 2100 PQ veya Rec 2100 HLG, HDR görseller [rec2100] için beklenen değerlerdir.

Bir ICC profili yerine CICP değerlerini sakladığımız her durumda, Krita YUV dönüşümü yapmadığından Matris Katsayısı değeri 0 (Kimlik Matrisi) olarak ayarlanacaktır.

Rec 2100 PQ

Görsel önce Rec 2020 doğrusalına dönüştürülecektir. Ardından Perceptual Quantizer işleviyle kodlanır (“SMPTE 2048” eğrisi olarak da bilinir). Bu, en yaygın HDR kodlamasıdır ve göreceli parlaklığın önemli olduğu görüntüler için kullanışlıdır.

Rec 2100 HLG

Görsel önce Rec 2020 doğrusalına dönüştürülecektir. Daha sonra Hybrid Log Gamma işleviyle kodlanır ve son olarak seçilirse ters Hybrid Log Gamma OOTF uygulanır. Bu, son ekranın PQ’yu anlamayabileceği görseller için kullanışlıdır.

Renklendiricileri tut, PQ olarak kodla

Yalnızca ITU H.273 uyumlu renk uzayına [ituh273] sahip görseller için gösterilir. Görsel önce doğrusallaştırılır ve ardından Perceptual Quantizer eğrisi ile kodlanır.

Renklendiricileri tut, HLG olarak kodla

Yalnızca ITU H.273 uyumlu renk uzayına [ituh273] sahip görseller için gösterilir. Görsel önce doğrusallaştırılacak ve ardından Hybrid Log Gamma eğrisi ile kodlanacaktır. Son olarak, ters HLG OOTF uygulanabilir.

Renklendiricileri tut, SMPTE ST 428 olarak kodla

Yalnızca ITU H.273 uyumlu renk alanına [ituh273] sahip görseller için gösterilir. Görsel önce doğrusallaştırılacak ve ardından SMPTE ST 428 ile kodlanacaktır. Krita bu gibi görselleri her zaman doğrusal kayan nokta olarak açar, bu seçenek onları yeniden ST 428 olarak kaydetmek için vardır.

Değişiklik yok, kırp

Görsel açıkça 12 bit tamsayıya dönüştürülecek ve sınırların dışındaki değerler kırpılacak, ICC profili gömülecektir.

Ters Hybrid Log Gamma OOTF Uygula

Ekstra dönüştürme adımının uygulanıp uygulanmayacağı. Gerekliliği tamamen HDR iş akışınıza bağlıdır. Kuşkunuz varsa uygulayın, özellikle OOTF seçeneği etkinleştirilmiş bir görseli içe aktardığınızda.

Gama

Yaklaşık ekran gaması. PQ’ya dönüştürme için öntanımlı değer 1,2’dir.

Parlaklık

En yüksek ekran parlaklığı. PQ’ya dönüştürme için öntanımlı değer 10.000 cd/m²’dir.