*.kpl

4.0 sürümünden bu yana Krita, geniş gam, RGB, CMYK, XYZ, GRAY veya LAB renkleri işleyebilen ve grupların yanı sıra mevcut bit derinliklerinden herhangi biri olabilen yeni bir palet dosya biçimine sahiptir. Bunlar, Krita Paletleri veya *.kpl olarak adlandırılırlar.

*.kpl dosyaları, içinde iki XML ve ICC profili bulunan ZIP dosyalarıdır. colorset.xml dosyası renk örneklerini ColorSetEntry olarak ve Grupları Grup olarak içerir. profiles.xml dosyası bir profil listesi içerir ve farklı bilgisayarlar arasında uyumluluk sağlamak için içinde ICC profilleri gömülüdür.

İngilizce teknik bir açıklama burada bulunabilir.