Tuval Girdi Ayarları

Krita, farklı eylemler için fare ve klavye kombinasyonlarını ayarlama yollarına sahiptir. Kullanıcı burada belirli bir Krita komutu için hangi kombinasyonların kullanılacağını ayarlayabilir. Bu bölüm geliştirme aşamasındadır ve gelecekte daha fazla seçenek içerecektir.

Profil

Kullanıcı farklı kombinasyon profilleri oluşturabilir ve bunları kaydedebilir.