Bu, perspektif projeksiyon öğreticisinin bir süreğidir; kafanız karışırsa bakmayı unutmayın!

Pratik

Bilgisayarlar zaten bir tonu otomatikleştirebiliyorsa ve bu oldukça karmaşıksa geleneksel bir 2B sanatçısının bunu öğrenmesinin hâlâ bir yararı var mı?

Evet var. 2B sanatın hala 3B’ye göre avantajı, özellikle yüzler ve vücutlar gibi karmaşık konularda tekil görseller için çok daha hızlı olmasıdır.

Perspektif projeksiyonu, uzanmış insanlar gibi sinir bozucu pozların üstesinden gelmenize çok yardımcı olabilir. Ayrıca, 2B’yi ve 3B’yi birleştirirken de yardımcı olur, çünkü 3B oluşturmada kameranın nerede olduğunu bildiğinizde, karakteri yansıtmak için bunu bir projeksiyonda kullanabilirsiniz.

../../_images/projection_animation_04.gif

Uzanan bir kişinin yandan görünüşünü çizmek genellikle kolaydır; ancak üstten görünüş veya ayaklardan görünüş öyle değildir. Bu nedenle, üzerinde perspektif projeksiyon yapmak için yandan görünümü kullanıyoruz.

../../_images/projection_image_38.png

Aynı derecede destansı başka bir oturuş örneği.

../../_images/projection_animation_05.gif

Şimdi, bununla önden görünümün üzerinde ikinci bir ufuk noktamız var. Önden görünümün üzerinde, döndürülmüş yan görünümün başının üzerinde olduğu uzaklıkla yaklaşık aynı mesafede olmalıdır. İzdüşüm düzlemi de ufuk noktasından aynı uzaklıkta olmalıdır; ancak bu, onun geride olması gerektiği anlamına gelmez. Bu, önceki örneklerde kaçındığım bir şey çünkü çalışma alanını gerçekten dağınık hale getiriyor; ancak perspektif projeksiyona bakarsanız bu yöntemin birçok örneğini göreceksiniz.

Ayrıca, görüş düzlemini/izdüşüm düzlemini odak noktasının açısına tam olarak dik hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın, aksi takdirde garip bir bozulma elde edersiniz; bu burada olmaz, bu da bu oturan kişinin biraz daha gergin olduğu anlamına gelir.

../../_images/projection_image_39.png

Yanınıza almanız gereken başka bir şey…

../../_images/projection_animation_06.gif

Burada, ufuk noktasının projeksiyon düzlemine göre yanlış hizalanmasının, daha sonra Krita’nın dönüştürme araçlarıyla düzeltilen eğriliğe neden olduğunu görebilirsiniz, teknik olarak elbette doğrudur; ancak doğru olan her zaman iyi görünmeyebilir. (Yakından bakarsanız bir süre omzun konumunu da karıştırıyorum.)

../../_images/projection_image_40.png

Sonuç ve düşünceler

Sanırım elimden gelenin en iyisini yapamadım, özellikle 3B görsellerle karşılaştırdığınızda bu açığa çıkar. Ancak yine de, ana noktaların orada olduğunu göreceksiniz. Bu tekniğin özü; onun kullanımını tam anladığınızda değişik pozlarda çok yararı olduğudur.

Genel olarak, yalnızca uzamsal algınızı geliştirdiği için bile keşfetmeye değer.