Temel konularla başlayalım…

Ortografik

Şekilli adını bir yana bırakırsak, ortografiğin ne olduğunu büyük olasılıkla biliyorsunuz. Bu, bir nesnenin deforme olmadan şematik bir temsilinin çizimidir. Şu örneğe bakalım:

../../_images/projection-cube_01.svg

Bu bir dikdörtgendir. Bir ön, üst ve yan görünümümüz var. Perspektife koyduğumuzda şöyle bir şey görünür:

../../_images/projection-cube_02.svg

Ortografik temsiller sıkıcıdırlar; ancak bir poz ile sıkıntıya düşmüşseniz sizin başvurmanız gereken ilk temellerdir. Bu konuya birazdan geleceğiz:

Oblik

Öyleyse, önden görünüşe öne bakan izleyici, yandan da doğrudan yandan bakan izleyici diyebiliriz. (Dikey çizgi, üzerine yansıtıldığı görüş düzlemidir)

../../_images/projection-cube_03.svg

O zaman bir açıdan bakarak yarı yolu görebiliriz, değil mi?

../../_images/projection-cube_04.svg

Bunu birçok farklı taraf için yaparsak…

../../_images/projection-cube_05.svg

Ve kenarları hizalarsak şunu alırız…

../../_images/projection-cube_06.svg

Ama küpler sıkıcıdır. Projeksiyonun bu kadar yok sayılmasının nedeninin onun gerçekten projeksiyona gereksinim DUYABİLECEĞİNİZ bir nesneye uygulanmamış olmasından kuşkulanıyorum; örneğin bir yüz gibi.

İlk önce, ön ve yan görünümlerimizi hazırlayalım:

../../_images/projection_image_01.png

Ben her zaman yandan başlarım ve sonra önden görünümü tahmin ederim. Krita kullandığınız için biri dikey diğeri yatay olmak üzere iki paralel cetvel ayarlayın. Bunları mükemmel bir şekilde tutturmak için cetveli oluşturduktan sonra düğümlerden birini sürükleyin ve Üst Karakter + S kısayolunu kullanarak yatay veya dikey olarak tutturun.

Ardından, aynayı sola hareket ettirerek, yandan görünümden bir ön görünüm tasarlayabilirsiniz, paralel önizleme çizgisi ise (yukarıdaki ekran görüntüsünde çok düşük olan) gözleri hizalamanıza yardımcı olur.

Sonunda, böyle bir şeye sahip olmalısınız:

../../_images/projection_image_02.png

Ve tabii ki üst kısmı unutmayalım, bu oldukça önemlidir:

../../_images/projection_image_03.png

Tüyo

Krita kullanırken, üst görünümü çizmek üzere dönüşüm maskelerini kullanarak yan görünümü döndürebilirsiniz.

Üstten görünüm, ortografilerinizde hata ayıklamak için bir yöntem olarak kullanılabilir. Ortografiyi bulmak için kırmızı çizgiyi alırsak gözlerimizin bariz bir şekilde fazla iç içe olduğunu görüyoruz. Onları biraz daha ileriye, burnun çevresine doğru hareket ettirelim.

../../_images/projection_image_04.png

Araç seçenekleri penceresinde hassas konum hareketi yapmak istiyorsanız yalnızca ‘konum’u ve X için giriş kutusunu seçin. Ardından aşağı basmak, dönüştürülen seçimi sola taşır. Krita 3.0 ile bunun için yalnızca taşıma aracını ve ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca bir gözü ezip uzatmanız gerekiyorsa burada dönüştürmeyi kullanmak daha uygun olabilir.

../../_images/projection_image_05.png

Üst görünümü şimdi düzelttik. Çok daha iyi.

Yüzler için çoklu dilimler aslında oldukça önemli. Hatta o kadar önemli ki, bu dilimleri ayrı katmanlarda bulundurmamız gerektiğine karar verdim. Neyse ki, onları renklendirmeyi seçtim, bu yüzden tek yapmamız gereken Katman ‣ Katmanı Böl’e gitmek.

../../_images/projection_image_06.png

Bu, garipçe adlandırılmış birkaç katman verecek… Onları seçip özellikler düzenleyicisinde toplu olarak yeniden adlandırın:

../../_images/projection_image_07.png

Biraz temizlikten sonra şöyle görünmelidir:

../../_images/projection_image_08.png

Tamam, sonraki kısım için canlandırma kullanacağız.

Şöyle ayarlayın:

../../_images/projection_image_09.png
  • Hem önden görünüm hem de yandan görünüm ‘zaman akışında görünür’ olarak ayarlandı, böylece onları her zaman görebiliriz.

  • Önden görünümün 0. karede görünür çerçevesi ve 23. karede boş bir karesi vardır.

  • Yan görünümün, 23. karede görünür karesi ve 0. karede boş bir görünümü vardır.

  • Canlandırmanın sonu 23 olarak ayarlanmıştır.

../../_images/projection_image_10.png

Krita henüz birden çok karede birden çok katmanda bir dönüşümü canlandıramıyor, bu yüzden yalnızca üst katmanı dönüştürelim. Yönergeleri çizdiğimiz yarısaydam bir katman ekleyin.

Şimdi 11. kareyi (ortayı) seçin, önden görünümden, yandan görünümden ve yönergelerden yeni kareler ekleyin. Lamba sembollerini değiştirerek soğan zarını açın. Kareyi üstten görünüm için kopyalıyoruz ve dönüştürme aracını kullanarak 45° döndürüyoruz.

../../_images/projection_image_11.png

Öyleyse dikey kılavuzlarımızı yeniden çiziyoruz ve bir arayı belirliyoruz…

../../_images/projection_image_12.png

Bu, yalnızca ana dilimle ne kadar ileri gidebileceğinizle ilgili, bu yüzden geri kalanını da döndürün.

../../_images/projection_image_13.png

Ve tıpkı küpte olduğu gibi, bunu tüm dilimler için yapıyoruz…

../../_images/projection_image_14.png

Sonunda, üst dilimleri her karede 15° döndürürseniz şuna benzer bir döner tabla yapabilmeniz gerekir:

../../_images/projection_animation_01.gif

Oğlanımız burada tümüyle simetrik olduğu için bir tarafı canlandırabilir ve diğer yarısı için kareleri çevirebilirsiniz.

Öğreticiyi anlamak için kuramsal bölümdeki tüm adımları izlemek gerekli olmasa da, bir ara döner tabla yapmanızı tavsiye ederim. Size 3/4’lük yüzler çizme konusunda çok şey öğretiyor.

Peki şimdi… üst görünümü çizime koymanın zamanı geldi mi acaba?