Vastniet-maskers en overerving van alfa

Krita heeft geen afknijpmasker functionaliteit zoals dat Photoshop en programma’s die Photoshop’s functionaliteit nabootsen die wel hebben. Dat is omdat in Krita, in tegenstelling tot dergelijke software, een groep lagen niet een willekeurige verzameling lagen is. In Krita zijn groeplagen daarentegen apart van de rest lagen-opbouw samengesteld, waarna het resultaat aan aan de rest van de verzameling lagen wordt toegevoegd. Met andere woorden, groepenlagen zijn in Krita eigenlijk aparte afbeeldingen in uw afbeelding.

Animation showing that groups are composed before the rest of composition takes place.

De uitzondering is als u de doorvoer-modus gebruikt, wat inhoud dat alfa-overerving niet goed werkt als u op de laag doorvoeren inschakelt.

An image showing the way layers composite in Krita.

Als we alfa-overerving inschakelen, dan heeft de laag met alfa-overerving dezelfde transparantie als de lagen daaronder.

An image showing how the alpha inheritance works and affects layers.

Gecombineerd met gegroepeerde lagen kan dit vrij krachtig zijn. Een situatie waar dit met name handig kan zijn, is de volgende situatie:

An image with line art and a layer for each flat of color.

Hier hebben we een afbeelding met lijnen en voor elke kleurenvlak een aparte laag. We willen een gecompliceerde partij schaduwen op vele lagen hieraan toevoegen, terwijl we de overzichtelijkheid van bestaande indeling van kleurenvlakken willen bewaren. Om een afknijpmasker te krijgen, moet u eerst de lagen in een groep verzamelen. U doet dat door een groepslaag aan te maken en daar de lagen naar toe te verslepen of door eerst de lagen te selecteren die u wilt groeperen en dan de sneltoets Ctrl + G in te drukken. Hier hebben we dat gedaan met de lagen voor de iris en het oogwit.

An image showing how the alpha inheritance works and affects layers.

We voegen voor de lichte gedeeltes een laag boven de andere twee lagen, en voegen wat witte krabbels toe.

Clipping mask step 3. Clipping mask step 4.

In de afbeelding hierboven, hebben we onze laag met een witte krabbel aan de linkerkant, en aan de rechterkant , dezelfde laag, maar met alfa-overerving ingeschakeld, beperkt tot het gecombineerde vlak van de iris en de lagen met het eiwit.

Clipping mask step 5.

Welnu, er is een makkelijker manier om alfa-overerving in te stellen. Als u een laag of een aantal lagen selecteert en vervolgens de sneltoetsen Ctrl + Shift + G indrukt, dan creëert u handig een afknijpgroep. Wat inhoud dat u de lagen groepeert, en de ‘maskeer laag’ met de alfa-overerving ingeschakeld er bovenop.

Clipping mask step 6. Clipping mask step 7.

Het feit dat alfa-overerving de samengestelde transparantie van een combinatie van lagen kan gebruiken, houdt in dat u een laag kan hebben met de uitgum mengmodus daartussen, wat het effect heeft dat de laag erboven ook is vastgeniet. De onderste afbeelding is exact hetzelfde als de bovenste, behalve dat de uitgum-laag verborgen is. Filters kunnen ook de alfa-overerving beïnvloeden:

Filter layers and alpha inheritance.

Hierboven, geeft het vervagen-filter op verschillende plekken verschillende resultaten omdat verschillende gedeeltes worden vervaagt.