Un exemple de configuració per a emprar el Krita amb un seguidor dels ulls

Atenció

Aquest no és un document de referència. Es basa en les experiències d'un sol usuari. Podria ser que la informació no sigui aplicable quan s'utilitzen dispositius de seguiment dels ulls o un programari de control diferents.

Els dispositius de seguiment dels ulls són cada vegada més assequibles i s'estan obrint camí en més configuracions d'ordinador. Tot i que aquests dispositius són utilitzats per diversos tipus d'usuaris, ens centrarem principalment en els usuaris que tenen discapacitats físiques i que només poden emprar els seus ulls per a interactuar amb l'ordinador.

Si encara no teniu experiència amb algun cas com aquest, haureu de conèixer algunes coses abans de començar:

 • El seguidor dels ulls s'ha de calibrar correctament de manera que el punter estigui molt a prop del punt on l'usuari està mirant. Això pot ser difícil d'aconseguir, especialment si la posició del seguidor dels ulls pel que fa a l'usuari no es pot deixar fixa entre les diferents sessions.

 • La manca de precisió en el control fa que sigui gairebé impossible tocar àrees petites a la pantalla, com botons petits o elements de menú. Les cantonades i les vores de la pantalla també poden ser difícils d'abastar. Tampoc voldreu que els elements de la interfície s'apropin entre si, ja que augmentarà les possibilitats de seleccionar accidentalment l'element incorrecte.

 • Les operacions del ratolí, com fer un sol clic, doble clic, clic dret, arrossegar i deixar anar, etc., requereixen un esforç addicional en la forma d'alternar entre els modes al programa que controla el dispositiu. Haureu de mantenir aquests alternadors al mínim de manera que no s'interrompi sovint el treball.

 • Alternar el mode no iniciarà automàticament l'operació. Necessitareu una acció addicional per a fer-ho. En el nostre cas, aquesta acció és «romandre». Per exemple, per a iniciar un programa, canviareu al mode de doble clic i després romandreu quiet sobre la icona de l'aplicació per a activar el doble clic. Ajustar el temps de romandre és un compromís important: temps més curts permeten un treball més ràpid, però també són més propensos a errors.

Requisits

A més del requisit obvi de tenir un dispositiu de seguiment dels ulls, també necessitareu un programa de control que us permeti interactuar amb el dispositiu. Quan obteniu el dispositiu, el més probable és que se us proporcioni aquest programa, però aquest programa podria no ser suficient per a utilitzar el dispositiu amb el Krita.

Una de les funcionalitats bàsiques d'aquests programes és emular els clics del ratolí. En el nostre cas, el programa proporciona un menú flotant que inclourà botons grans per a alternar entre els modes dels botons esquerre i dret del ratolí i per a fer clic i doble clic. Després de seleccionar el mode, el menú flotant es podrà contraure per a deixar més espai de la pantalla per a l'aplicació.

Per a facilitar la seva configuració i ús, alguns programes només inclouen modes bàsics, com fer clic. Això és suficient per a moltes aplicacions populars com els agents de correu electrònic i els navegadors, però per al Krita necessitareu el mode d'arrossegar i deixar anar per a poder dibuixar. Si el programari de control proveït no admet aquest mode (generalment anomenat «emulació del ratolí»), poseu-vos en contacte amb el fabricant del dispositiu per a obtenir un servei o cerqueu opcions de codi obert.

Començar amb el Krita

Bàsicament, establiu el programa de control al mode de doble clic esquerre i amb aturar-vos al davant de la icona del Krita que hi ha a l'escriptori serà suficient per a iniciar el Krita, però hi ha alguns problemes amb això:

 • Durant l'inici, el Krita us demanarà que trieu una plantilla. És probable que no vulgueu passar per aquesta configuració cada vegada i que només vulgueu començar amb una plantilla en blanc.

 • Més tard, desar el document requerirà interactuar amb el diàleg per a desar fitxers, el qual no és gaire fàcil d'emprar per a aquest tipus d'ús.

Una solució per a aquests problemes podria ser crear i desar una plantilla en blanc i executar un script que copiarà aquesta plantilla amb un nom nou i l'enviarà al Krita. Aquí hi ha un script d'exemple per a Windows, el qual utilitza un sufix de marca de temps per a assegurar-se que cada fitxer tindrà un nom diferent (substituïu «NOM_USUARI» amb el nom real de l'usuari):

@echo off
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%" & set "YYYY=%dt:~0,4%" & set "MM=%dt:~4,2%" & set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%" & set "Min=%dt:~10,2%" & set "Sec=%dt:~12,2%"
set "datestamp=%YYYY%%MM%%DD%" & set "timestamp=%HH%%Min%%Sec%"
set "fullstamp=%YYYY%-%MM%-%DD%_%HH%-%Min%-%Sec%"
set filename=NOM_USUARI_%fullstamp%.kra
copy "C:\Users\NOM_USUARI\Pictures\blank.kra" "%filename%"
start "C:\Program Files\Krita (x64)\bin\krita.exe" "%filename%"

En fer doble clic sobre aquest script, es crearà un fitxer nou al Krita a la mateixa carpeta que el fitxer de script. Com que el fitxer ja té un nom, s'evitarà el diàleg per a desar el fitxer. Combinat amb el desament automàtic, aquesta pot ser una forma eficient de desar el vostre treball.

Truc

Emmagatzemar aquests fitxers directament en un servei d'emmagatzematge en el núvol encara serà més segur.

També podríeu lidiar amb alguns problemes de temps en iniciar el Krita:

 • Després de fer doble clic a la icona del Krita o de l'script i que el Krita comenci a carregar, romandre sobre la icona iniciarà una segona instància del programa Krita.

 • De manera similar, després de fer doble clic, si una altra finestra passa accidentalment a primer pla, el Krita podria iniciar-se parcialment visible al darrere d'aquesta finestra.

Per a evitar aquests problemes, serà útil que els usuaris s'entrenin per a observar algun lloc inofensiu (com un espai buit a l'escriptori) fins que es carregui el Krita.

Disposició

Atès que els elements de la interfície han de ser grans, haureu d'utilitzar l'àrea de la pantalla de manera econòmica. Executar en el mode de pantalla completa i desfer-vos dels menús i barres d'eines no utilitzats seran els primers passos que podreu fer. Aquí hi ha la captura de pantalla de la meva disposició:

Screenshot of Krita when used with an eye tracker.

Voldreu posar tot el que necessiteu en un lloc al qual si podreu accedir amb facilitat. Per als meus dibuixos, els elements essencials són els pinzells i colors. De manera que he decidit col·locar-los en acobladors permanents.

Entre les característiques del Krita hi ha molts pinzells, però l'acoblador n'haurà de contenir un nombre limitat, de manera que les icones dels pinzells puguin ser prou grans. Recomanem que creeu un pinzell predefinit personalitzat al vostre gust.

Hi ha diverses eines per a seleccionar el color, però la majoria d'elles no són fàcils d'emprar, ja que requereixen un nivell molt alt de control del ratolí. L'acoblador Paleta escrit en Python és el més senzill d'emprar, on seleccionareu un conjunt de colors predefinits, similar als pinzells predefinits. Novament, de manera semblant a la selecció del pinzell, us ajudarà a crear un conjunt personalitzat de colors preferits.

Una vegada esteu satisfet amb la vostra disposició, una altra característica que us ajudarà és bloquejar els acobladors. És possible que els tanqueu o moveu de manera accidental. Per exemple, en el mode arrossegar i deixar anar, podríeu agafar accidentalment un acoblador i arrossegar-lo per la pantalla. Per a evitar això, poseu la següent opció de configuració al fitxer «kritarc»:

LockAllDockerPanels=true

(Comproveu la PMF del Krita per a trobar a on es desa el fitxer de configuració «kritarc» al vostre sistema).

Si utilitzeu un menú de control del ratolí, també haureu d'esbrinar a on posar-lo quan està col·lapsat. Poseu-lo en un lloc on sigui de fàcil accés, però on no interfereixi amb el Krita. A la captura de pantalla el veureu a la vora esquerra de la pantalla.

Resum

En resum, treballarem com es descriu a continuació.

Per a iniciar el Krita:

 1. A l'escriptori, desplegueu el menú del ratolí i seleccioneu el mode de doble clic esquerre.

 2. Feu doble clic sobre l'script de creació de dibuixos nous. Mirareu cap a un altre costat, a algun lloc inofensiu, fins que es carregui el Krita.

Dibuixar amb el Krita:

 1. Canvieu al mode d'un sol clic esquerre.

 2. Seleccioneu un pinzell i/o un color utilitzant els acobladors.

 3. Canvieu al mode arrossegar i deixar anar. Ja esteu preparat per a dibuixar.

 4. Aneu al punt on voleu iniciar un traç i romaneu-hi fins que es comenci a arrossegar (això emula el fet de prémer i mantenir premut amb el dit el botó del ratolí).

 5. Dibuixeu.

 6. Si voleu finalitzar el traç actual, romaneu en el punt final fins que es deixi d'arrossegar (això simula aixecar el dit del botó del ratolí).

 7. Repetiu tot el procés.

Finalitzar:

 1. Canvieu al mode d'un sol clic esquerre.

 2. Feu clic al botó per a tancar la finestra.

 3. Quan us avisi de canvis sense desar, feu clic al botó per a desar el fitxer.