Krita’yı Göz İzleyici ile Kullanmak İçin Örnek Bir Kurulum

Dikkat

Bu bir başvuru belgesi değildir. Yalnızca bir kullanıcının deneyimlerine dayanmaktadır. Bilgiler, farklı göz izleme aygıtları veya farklı denetim yazılımları kullanıldığında geçerli olmayabilir.

Göz izleme aygıtları daha uygun fiyatlı hale geliyor ve daha fazla bilgisayar kullanıcısına ulaşıyorlar. Bu aygıtlar, çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılsa da, bu belgede esas olarak fiziksel engelleri olan ve bilgisayarla etkileşimde bulunabilmek için yalnızca gözlerini kullanan kullanıcılara odaklanacağız.

Halihazırda böyle bir durumla ilgili deneyiminiz yoksa başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

 • Göz izleyicinin, işaretçi kullanıcının baktığı noktaya çok yakın olacak şekilde uygun şekilde kalibre edilmesi gerekir. Özellikle göz izleyicinin kullanıcıya göre konumu farklı oturumlar arasında ayarlanamıyorsa bunu başarmak zor olabilir.

 • Denetimdeki doğruluk eksikliği, ekrandaki küçük düğmeler veya menü ögeleri gibi küçük alanlara basmayı neredeyse olanaksız kılar. Ekranın köşelerine ve kenarlarına da ulaşmak zor olabilir. Ayrıca arayüz ögelerini, yanlışlıkla yanlış ögeyi seçme şansını artırdığı için birbirine yakına koymak istemezsiniz.

 • Tek tıklama, çift tıklama, sağ tıklama, sürükle ve bırak gibi fare işlemlerinin tümü, aygıtı denetleyen programda kip değiştirme biçiminde ekstra çaba gerektirir. Bu değişiklik işlemlerini olabildiğince az yapmak isteyeceksiniz, böylece işiniz sık sık kesintiye uğramaz.

 • Kipi değiştirmek işlemi kendiliğinden başlatmaz. Bunun için ek bir işlem yapmanız gerekir. Bizim durumumuzda bu işleme “kalma” denir. Örneğin, bir programı başlatmak için sol çift tıklama kipine geçersiniz ve ardından uygulamanın çift tıklamayı etkinleştirmesi için simgenin üzerinde kalırsınız. Kalma süresinin ayarlanması önemli bir uzlaşmadır: Daha kısa kalma süreleri daha hızlı çalışmaya olanak tanır; ancak aynı zamanda hataya daha yatkındır.

Gereksinimler

Göz izleme aygıtına sahip olmanın bariz gerekliliğinin yanı sıra, aygıtla etkileşim kurmanıza izin verecek bir denetim programına da gereksiniminiz olacaktır. Aygıtı aldığınızda size büyük olasılıkla böyle bir program verilir; ancak o program aygıtı Krita ile kullanmak için yeterli değildir.

Bu programların temel işlevlerinden biri, fare tıklamalarına öykünmektir. Bizim durumumuzda, program, sol/sağ fare düğmeleri ve tek/çift tıklama kipleri arasında geçiş yapmak için büyük düğmeler içeren bir gezinme menüsü sağlar. Kipi seçtikten sonra üzerinde gezinme menüsü, uygulama için daha fazla ekran alanı bırakacak şekilde daraltılabilir.

Yapılandırmalarını ve kullanımlarını kolaylaştırmak için, bazı programlar yalnızca tek tıklama gibi temel kipleri içerir. Bu, e-posta aracıları ve tarayıcılar gibi birçok popüler uygulama için yeterlidir; ancak Krita’da bunu yapabilmek için sürükle ve bırak kipine gereksiniminiz vardır. Sağlanan denetim yazılımı bu kipi (genellikle “fare öykünmesi” olarak adlandırılır) desteklemiyorsa yardım için aygıtın üreticisine başvurabilir veya açık kaynaklı alternatifleri arayabilirsiniz.

Krita’yı Başlatmak

Temelde, denetim programını sol çift tıklama kipine ayarlamak ve masaüstündeki Krita simgesi üzerinde durmak Krita’yı başlatmak için yeterli olacaktır; ancak bununla ilgili bazı sorunlar vardır:

 • Başlangıçta, Krita sizden bir şablon seçmenizi ister. Büyük olasılıkla, her keresinde bu ayardan geçmek istemezsiniz ve yalnızca boş bir şablonla başlamak sizin için daha yeğdir.

 • Daha sonra belgeyi kaydetmek, bu tür bir kullanım için pek kolay olmayan dosya kaydetme iletişim kutusuyla etkileşim kurmayı gerektirecektir.

Bu sorunlar için geçici bir çözüm, boş bir şablon oluşturup kaydetmek ve bu şablonu yeni bir adla kopyalayıp Krita’ya gönderecek bir betik çalıştırmak olabilir. Windows’ta her dosyanın farklı bir ada sahip olduğundan emin olmak için bir zaman damgası soneki kullanan örnek bir betiği aşağıda bulabilirsiniz (KULLANICI-ADI’nı gerçek kullanıcı adıyla değiştirin):

@echo off
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%" & set "YYYY=%dt:~0,4%" & set "MM=%dt:~4,2%" & set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%" & set "Min=%dt:~10,2%" & set "Sec=%dt:~12,2%"
set "datestamp=%YYYY%%MM%%DD%" & set "timestamp=%HH%%Min%%Sec%"
set "fullstamp=%YYYY%-%MM%-%DD%_%HH%-%Min%-%Sec%"
set filename=USERNAME_%fullstamp%.kra
copy "C:\Users\KULLANICI-ADI\Pictures\blank.kra" "%filename%"
start "C:\Program Files\Krita (x64)\bin\krita.exe" "%filename%"

Bu betiğe çift tıklandığında, betikle aynı klasörde yeni bir Krita dosyası oluşturulur. Dosyanın zaten bir adı olduğundan, dosya kaydetme iletişim kutusundan kaçınılır. Kendiliğinden kaydetme ile birleştiğinde bu, işinizi kaydetmenin etkili bir yolu olabilir.

Tüyo

Bu dosyaları doğrudan bir bulut depolama hizmetinde depolamak daha da güvenli olacaktır.

Krita’yı başlatırken bazı zamanlama sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz:

 • Krita simgesine veya betiğe çift tıklandıktan ve Krita yüklenmeye başladıktan sonra, simge üzerinde oyalanmak ikinci bir örneği başlatacaktır.

 • Benzer şekilde çift tıkladıktan sonra, yanlışlıkla başka bir pencere ön plana getirilirse Krita o pencerenin arkasında kısmen görünür şekilde başlayabilir.

Bu sorunları önlemek için kullanıcıların kendilerini Krita yüklenene kadar zararsız bir noktaya (masaüstündeki boş bir alan gibi) bakmaya alıştırmaları yardımcı olacaktır.

Yerleşim

Arayüz ögelerinin büyük olması gerektiğinden ekran alanını ekonomik kullanmalısınız. Tam ekran kipinde çalışmak, kullanılmayan menü ve araç çubuklarından kurtulmak atabileceğiniz ilk adımlardır. İşte yerleşimimizin ekran görüntüsü:

Screenshot of Krita when used with an eye tracker.

Gereksiniminiz olan her şeyi kolayca erişebileceğiniz bir yere koymak isteyeceksiniz. Çizimlerimiz için temel ögeler fırçalar ve renklerdir. Bu yüzden bunlar için kalıcı paneller yerleştirmeye karar verdik.

Krita’da çok sayıda fırça bulunur; ancak panelin fırça simgelerinin yeterince büyük olabilmesi için bunlardan sınırlı sayıda içermesi gerekir. Kendi beğeninize göre özel bir fırça önayarı oluşturmanızı öneririz.

Renk seçmek için çeşitli araçlar vardır; ancak çoğu, oldukça yüksek düzeyde fare denetimi gerektirdiğinden kolayca kullanılamayabilir. Python Palet Paneli, fırça önayarlarına benzer bir biçimde, önceden tanımlanmış bir dizi renk arasından seçim yaptığınızda kullanımı en basit olanıdır. Yine fırça seçimine benzer bir biçimde, özel bir favori renkler grubu oluşturmak yardımcı olacaktır.

Yerleşiminizden memnun kaldığınızda, size yardımcı olacak bir diğer özellik de panelleri kilitlemektir. Panelleri yanlışlıkla kapatmak veya taşımak arada olur. Örneğin, sürükle ve bırak kipinde yanlışlıkla bir paneli kapıp ekran boyunca sürükleyebilirsiniz. Bunu önlemek için kritarc içine aşağıdaki ayarı koyun:

LockAllDockerPanels=true

(Sisteminide kritarc yapılandırma dosyasını nerede bulabileceğinizle ilgili olarak Krita SSS bölümüne bakın.)

Bizim yaptığımız gibi gezinen bir fare denetim menüsü kullanıyorsanız, daraltıldığında nereye yerleştireceğinizi de bulmanız gerekir. Kolayca erişilebileceği; ancak Krita’yı etkilemeyeceği bir yere koyun. Ekran görüntüsünde ekranın sol kenarında görebilirsiniz.

Özet

Özetle, çalışma yöntemimiz aşağıdaki gibidir.

Krita’yı başlatmak için:

 1. Masaüstünde, gezinen fare menüsünü yukarı çekin ve sol çift tıklama kipini seçin.

 2. Yeni çizim oluşturma betiğine çift tıklayın. Krita yüklenene kadar zararsız bir yere bakın.

Krita ile çizim yapmak:

 1. Sol tek tık kipine geçin.

 2. Panelleri kullanarak bir fırça veya renk seçin.

 3. Sürükle ve bırak kipine geçin. Artık çizmeye hazırsınız.

 4. Vuruş başlatmak istediğiniz noktaya gidin ve sürükleme başlayana kadar bekleyin (bu, parmağınızı fare düğmesinin üzerinde basılı tutmaya öykünür).

 5. Çizin.

 6. Geçerli vuruşu bitirmek istediğinizde, sürüklemekten kurtulana kadar bitiş noktasında kalın (bu, parmağınızı fare düğmesinden kaldırmaya öykünür).

 7. Tüm süreci yineleyin.

Bitirmek:

 1. Sol tek tık kipine geçin.

 2. Pencereyi kapatma düğmesine tıklayın.

 3. Kaydedilmemiş değişiklikler hakkında uyarıldığınızda, dosyayı kaydet düğmesine tıklayın.