Kırpma Maskeleri ve Alfa Devri

Krita, Photoshop’ta ve Photoshop’un işlevselliğini taklit eden programlarda olduğu gibi kırpma maskesi işlevine sahip değildir. Bunun nedeni, Krita’da, bu tür yazılımların aksine, bir grup katmanının gelişigüzel bir katmanlar koleksiyonu olmamasıdır. Bunun yerine, Krita’da grup katmanları yığının geri kalanından ayrı olarak birleştirilir ve ardından sonuç yığına eklenir. Başka bir deyişle, Krita grubunda katmanlar aslında görselinizdeki farklı görsellerdir.

Animation showing that groups are composed before the rest of composition takes place.

Geçiş kipi kullanımı istisnadır, yani katmanda geçiş etkinleştirildiğinde alfa devri doğru çalışmaz.

An image showing the way layers composite in Krita.

Alfa devrini açtığımızda, alfa devirli katman aşağıdaki katmanlarla aynı saydamlığı korur.

An image showing how the alpha inheritance works and affects layers.

Grup katmanlarıyla birlikte kullanıldığında bu oldukça güçlü olabilir. Bunun özellikle yararlı olduğu bir durum şudur:

An image with line art and a layer for each flat of color.

Burada çizgi sanatı olan bir görselimiz ve her renk düzlemi için bir katmanımız var. Var olan renk düzlemlerinin düzgünlüğünü korurken, buna karmaşık çok katmanlı gölgeleme eklemek istiyoruz. Kırpma maskesinin çalışması için önce katmanları bir gruba koymanız gerekir. Bunu, bir grup katman oluşturarak ve katmanları içine sürükleyip bırakarak veya gruplandırmak istediğiniz katmanları seçip Kontrol + G kısayoluna basarak yapabilirsiniz. Burada bunu iris ve göz beyazı katmanları için yapacağız.

An image showing how the alpha inheritance works and affects layers.

Diğer iki katmanın üzerine vurgu için bir katman ve beyaz karalamalar ekliyoruz.

Clipping mask step 3. Clipping mask step 4.

Yukarıda, solda beyaz bir karalama ve sağda aynı katman, ancak alfa devri etkin olan ve onu iris ve göz beyazı katmanlarının birleşik alanıyla sınırlayan katmanımız var.

Clipping mask step 5.

Artık alfa devrini ayarlamanın daha kolay bir yolu var. Bir katman veya katmanlar kümesi seçip Kontrol + Üst Karakter + G kısayoluna basarsanız hızlı bir kırpma grubu oluşturursunuz. Yani, katmanları gruplandırılır ve üstüne alfa devri ile ayarlanmış bir ‘maske katmanı’ eklenir.

Clipping mask step 6. Clipping mask step 7.

Alfa devrinin bir katman kombinasyonundan bileşikleştirilmiş saydamlığı kullanabilmesi, arada silme-harmanlama kipi olan bir katmana sahip olabileceğiniz ve bunun, yukarıdaki katmanın kırpıldığı alanı etkileyebileceği anlamına gelir. Yukarıda, alttaki görsel, silme katmanının gizlenmesi dışında üsttekiyle tümüyle aynıdır. Süzgeçler alfa devrini de etkileyebilir:

Filter layers and alpha inheritance.

Yukarıda, bulanıklık süzgeci katmanı, farklı kısımlar bulanıklaştığı için farklı yerlerde farklı sonuçlar verir.