Acoblador Corbes d'animació

L'acoblador Corbes d'animació permet editar seccions interpolades mitjançant corbes d'interpolació. A partir d'aquest moment de l'escriptura, només podreu editar l'opacitat.

La idea és que de vegades el que voleu animar es pot expressar com un valor. Permetrà a l'ordinador fer càlculs matemàtics sobre els valors i automatitzar les tasques, com la interpolació. Com que aquests són valors, com el percentatge d'opacitat i l'animació que passa al llarg del temps, això vol dir que podrem visualitzar com un gràfic de corbes la forma en què s'interpolaran els valors, i també editar el gràfic de la manera següent.

Però, quan obriu per primera vegada aquest acoblador, no hi ha cap corba visible! Primer haureu d'afegir fotogrames clau d'opacitat a la capa d'animació activa. Podreu fer-ho emprant l'acoblador Animació i seleccionant Afegeix un fotograma clau nou.

../../_images/Animation_curves_1.png

L'opacitat haurà de crear una línia de corba vermella brillant a l'acoblador. A l'esquerra, a la llista de capes, veureu que la capa activa té un contorn de les seves propietats: ha aparegut una Opacitat en vermell. En pressionar el punt vermell s'ocultarà la corba actual, la qual serà més útil en el futur quan es puguin animar més propietats.

../../_images/Animation_curves_2.png

Si seleccioneu un punt de la corba, podreu moure-la per a canviar el seu lloc en la línia de temps o el seu valor.

A la part superior, podreu seleccionar el mètode de suavitzat:

Mantén el valor

Això mantindrà el valor igual fins que hi hagi un fotograma clau nou.

Interpolació lineal (predeterminat)

Això donarà una interpolació directa entre dos valors.

Interpolació personalitzada

Permetrà establir la secció després del node del fotograma clau com una que es pot modificar. Fer mouseleft + arrossegar sobre el node permetrà arrossegar una nansa del node per a ajustar la corba.

Així, per exemple, crear un fotograma clau amb l'opacitat del 100% en el fotograma 0 i una opacitat del 0% en el fotograma 24 donarà el següent resultat:

../../_images/Ghost_linear.gif

Si seleccionem el fotograma 12 i premem Afegeix un fotograma clau nou, s'afegirà un fotograma clau nou d'opacitat en aquest lloc. Podrem establir aquest fotograma al 100% i establir el fotograma 0 al 0% per a aquest efecte.

../../_images/Ghost_linear_in-out.gif

Ara, si volem alleujar, seleccionarem el node en el fotograma 0 i premerem el botó Interpolació personalitzada que hi ha a la part superior. Permetrà la interpolació personalitzada sobre la corba entre els fotogrames 0 i 12. En fer el mateix sobre el fotograma 12, s'habilitarà la interpolació personalitzada entre els quadres 12 i 24. Arrossegueu des del node per a afegir una nansa, la qual al seu torn es podrà utilitzar per a obtenir els següents efectes:

../../_images/Ghost_ease_in-out.gif ../../_images/Animation_curves_3.png

Tot l'anterior mostrarà una corba amb augment accelerat.

I els exemples convexos/còncaus:

../../_images/Ghost_concave_in-out.gif ../../_images/Animation_curves_4.png ../../_images/Ghost_convex_int-out.gif ../../_images/Animation_curves_5.png

Com podeu veure, hi ha una «textura» força diferent, per a dir-ho d'aquesta manera, en cadascuna d'aquestes animacions, tot i que la diferència està només en les corbes. De fet, un bon animador pot obtenir alguns trucs de les corbes d'interpolació, i a mesura que desenvolupem Krita, esperem afegir més propietats perquè puguis animar d'aquesta manera.

Nota

L'opacitat actualment té 255 com a màxim a l'editor de corbes, ja que així és com l'opacitat s'emmagatzema de manera interna.